Ads Top

Waterschap zoekt leden dijkinspiratieteam Leursche Haven en Laaksche Vaart

Nu bekend is dat in de Leursche Haven en Laaksche Vaart keermiddelen met gemalen komen, wordt een dijkinspiratieteam opgericht om mee te denken en het bestuur te adviseren over keuzes die in de toekomst gemaakt gaan worden. In het team zitten grondeigenaren, belangenorganisaties zoals ZLTO, hengelsportvereniging, watersportvereniging, gemeenten, provincie Noord-Brabant en het waterschap. Er zijn nog twee plaatsen over en hiervoor doet het waterschap een oproep aan mensen die wonen en/of werken aan, langs of tussen de Leursche Haven en Laaksche Vaart.

In het nieuwe dijkinspiratieteam zullen onderwerpen aan de orde komen die betrekking hebben op de keuze van de aannemer, het verder uitwerken van de oplossing en de uitvoering van het werk. Het dijkinspiratieteam blijft tot en met de uitvoering (eind 2019) van het project actief. Daarbij heeft het dijkinspiratieteam de taak om het algemeen bestuur en de marktpartij te adviseren over de standpunten van de direct betrokkenen in het gebied waar het allemaal plaatsvindt. Het vraagt dus wel de nodig tijd en inzet. In oktober (week 41) is de eerste bijeenkomst gepland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.