Ads Top

Rode Beek meandert weer bovengronds

De Rode Beek stroomt weer bovengronds. Door het zogenaamde ontkluizen, open leggen van deze beek en het herinrichten van het beekdal is een groene corridor ontstaan. Deze verbindt de natuurgebieden Teverenerheide, Brunssummerheide, Schutterspark en de Schinveldse bossen. Een nieuwe impuls voor natuur en recreatie in Brunssum-Oost. De Provincie Limburg, Waterschap Roer en Overmaas en de gemeente Brunssum hebben bij dit project de handen ineengeslagen. Het openleggen van de beek en de inrichting van de groene verbindingszone, waarmee medio 2014 is gestart, vergde een totale investering van bijna 13 miljoen euro. Op woensdag 21 september is het project opgeleverd en werd de beek symbolisch ‘geopend’ om weer vrijelijk te stromen.

Het waterschap had de wens om de Rode Beek van bron tot monding te herstellen tot een natuurlijke beek. De gemeente Brunssum wilde bufferbassins aanleggen, riolering vervangen en wilde daarnaast de waterkwaliteit borgen. De provincie wilde graag een groene verbindingszone maken zodat er één groot heide-natuurpark zou ontstaan. Met de voltooiing van het project Rode Beek konden alle wensen worden gerealiseerd.

Haico Offermans, wethouder Brunssum: “De ontkluizing van de Rode Beek levert een essentiële bijdrage aan de gebiedsontwikkeling Oostflank Brunssum. Dankzij dit project is er een prachtige verbinding ontstaan tussen Brunssummerheide, Teverenerheide, Schutterspark en Schinveldse Bossen. Door de hoogteverschillen die nu in dit gebied zijn ontstaan, is een brug geplaatst op 14 meter hoogte. Dit is uniek in Nederland!”

“Een geweldig resultaat”, zegt gedeputeerde Eric Geurts, verantwoordelijk voor onder meer Toerisme en Recreatie en de Buitenring Parkstad Limburg (BPL). “Deze nieuwe gebiedsontwikkeling zorgt voor mooie fiets- en wandelroutes. Dat is meteen een goede toeristische trekpleister voor Parkstad.”
De regio ontving eerder een internationale prijs voor beste toeristische bestemming wereldwijd. Het verhaal van transformatie ‘Uit zwart, nu groen, naar goud’  staat daarbij centraal. “Goede bereikbaarheid van dit prachtige recreatieve gebied is cruciaal. Daar gaat de komst van de Buitenring Parkstad Limburg voor zorgen, want er is veel te zien en te beleven in deze regio.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.