Ads Top

Wetterskip Fryslân past sliblijn rioolwaterzuivering Drachten aan

Wetterskip Fryslân past in 2016 de sliblijn van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Drachten aan. Hiermee verbetert het waterschap de slibverwerking en wordt een extra elektriciteitsproductie van 1,1 miljoen kWH per jaar gerealiseerd. Eliquo Water & Energy B.V. uit Barneveld voert het werk in opdracht van het waterschap uit. De aanpassing van de sliblijn kost 1,75 miljoen euro. De voorbereiding is inmiddels begonnen, de werkzaamheden starten in september.

De rwzi Drachten zuivert het rioolwater van circa 100.000 inwoners van Drachten en omgeving. Bij het zuiveren van rioolwater wordt zuiveringsslib geproduceerd, dat tegen hoge kosten afgevoerd moet worden naar speciale verwerkingsinstallaties. Op de rioolwaterzuivering van Drachten wordt de bestaande installatie zodanig aangepast dat al het geproduceerde zuiveringsslib eerst vergist wordt, voor het naar de centrale ontwateringsinstallatie in Heerenveen wordt afgevoerd. De prestaties van de bestaande installaties verbeteren door de bouw van een nieuwe indikvoorziening voor slib en de realisatie van een nieuwe warmtekrachtkoppeling (WKK).

Met de aanpassing aan de sliblijn neemt ook de productie van biogas toe. De rwzi Drachten wekt straks met dit biogas circa 1,1 miljoen kWh elektriciteit per jaar op en dekt hiermee meer dan 50 procent van de eigen energiebehoefte af.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.