Ads Top

Slimmer omgaan met water, grondstoffen en energie

Samen met waterbedrijven, waterschappen, gemeenten, onderzoeksinstellingen en bedrijven verkent Evides nieuwe, efficiënte mogelijkheden voor drinkwater maken, zuiveren van afvalwater, schoner grond- en oppervlaktewater en beheer van leidingen.

Het meeste drinkwater dat Evides levert, wordt gemaakt van rivierwater uit de Maas. En deze rivier kan schoner. Wat er niet in zit, hoeft er namelijk ook niet uitgehaald te worden. Evides nam het initiatief tot het project Schone Maaswaterketen. Samen met alle waterschappen en Nederlandse drinkwaterbedrijven langs de Maas onderzoeken we mogelijkheden om de afvalwaterzuivering zo te verbeteren dat geneesmiddelenresten en andere nieuwe stoffen niet in de Maas terechtkomen. Zo is een proef gestart om met de toepassing van een nieuwe techniek op rioolwaterzuiveringen.

Evides neemt actief deel aan het project Schoon Water Zeeland. Een project met waterschap, provincie, gemeenten en agrariërs om vervuiling van grond- en oppervlaktewater met chemische middelen tegen te gaan. Samen met de aangesloten landbouwbedrijven zoeken we naar innovatieve oplossingen die ertoe leiden dat minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. Het belangrijkste doel voor Evides is om de bronnen te beschermen waaruit wij water winnen.

In 2015 tekende men officieel de samenwerkingsovereenkomst met het Zeeuwse Waterschap Scheldestromen en de dertien Zeeuwse gemeenten: de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland Plus (SAZ+). Doel is om het beheer van de gehele afvalwaterketen - van riolering, zuivering tot en met drinkwaterdistributie – nog efficiënter in te richten. Zo wordt slib van een afvalwaterzuivering van Evides voortgaan vergist tot biogas dat gebruikt wordt voor het opwekken van elektriciteit.

Elke dag verdwijnen er – via het afvalwater – veel bruikbare stoffen zoals papiervezels, fosfaat, goud en zink het riool in. In RINEW onderzoeken we hoe we op innovatieve en duurzame wijze grondstoffen, energie en water afkomstig uit afvalwater kunnen terugwinnen en veilig weer kunnen hergebruiken. De combinatie van het terugwinnen van meerdere stoffen en de innovatieve zuiveringstechniek maken het project uniek. In RINEW werken de gemeente Rotterdam, waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Rotterdam samen.Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.