Ads Top

Verbreding Wilhelminakanaal vertraagd

De verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal loopt vertraging op. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om te voorkomen dat schade ontstaat aan de omgeving.

Dit geldt met name in het deelgebied Gesworen Hoek, direct naast het Wilhelminakanaal. De werkzaamheden aan het kanaal moeten daarom worden aangepast. Hiervoor is extra onderzoek uitgevoerd. Vanwege de extra onderzoeken is de uitvoering van de werkzaamheden aan het kanaal vertraagd en kan de aannemer de zuidkant van het kanaal nog niet afbouwen. Hierdoor kan ook het fietspad langs het kanaal nog niet worden aangelegd. De omleidingsroutes blijven in stand tot het nieuwe fietspad klaar is. De huidige werkzaamheden, het verbreden en verdiepen van het kanaal en de aanleg van een nieuwe sluis III, hebben geen nadelig effect op het waterpeil in de omgeving. Er is op dit moment dus geen risico voor de omgeving. Meer informatie over de oplossingen voor de grondwaterproblematiek staat op de website van Rijkswaterstaat rws.nl/wilhelminakanaal.  

Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente werken aan de verbreding van het Wilhelminakanaal. Daardoor kunnen grotere binnenvaartschepen, de zogenaamde klasse IV-schepen, sneller naar Tilburg varen. Het deel van het Wilhelminakanaal tussen Vossenberg-West en de Dongeseweg wordt over een lengte van 5 kilometer verdiept en 15 meter verbreed. Onderdeel van het project is de vervanging van de huidige sluizen II en III door één nieuwe sluis III. Hierdoor zou het waterpeil in het Wilhelminakanaal met 2,55 meter dalen (kanaalpeilverlaging) en neemt de reistijd voor schepen af. Uitgangspunt voor de betrokken partijen blijft dat het kanaal geschikt gemaakt moet worden voor klasse IV-schepen. Het is de bedoeling dat dit op korte termijn wordt vastgelegd in een intentieverklaring tussen bestuurders van de gemeente, de provincie en de minister. Hierin wordt ook vastgelegd dat de betrokken partijen ernaar streven om voor de zomer een definitief besluit te nemen over een structurele oplossing. In de komende maanden behandelen de gemeenteraad en Provinciale Staten een voorstel over de extra kosten die samenhangen met de keuze voor een oplossing.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.