Ads Top

Verandering biedt kansen voor gebied rondom Beatrixsluis

Het gebied langs het Lekkanaal en bij de Prinses Beatrixsluis ondergaat een grote transformatie met de aanleg van de 3e kolk en de verbreding van het Lekkanaal. Sas van Vreeswijk grijpt deze kans aan om samen met omwonenden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden uit de omgeving te kijken hoe het gebied langs het Lekkanaal aantrekkelijker kan worden.

Sas van Vreeswijk richt daarom een 'gebiedscoöperatie' op. De gebiedscoöperatie verbindt maatschappelijke organisaties, overheden, terreineigenaren, omwonenden, ondernemers en bedrijven uit de omgeving met elkaar. Het gezamenlijke doel is het gebied langs de oostelijke oever van het Lekkanaal nog aantrekkelijker te maken. De verandering die dit gebied ondergaat, biedt vele kansen voor recreatie, maar ook op het vlak van bijvoorbeeld duurzaamheid liggen er kansen. Sas van Vreeswijk wil samen met betrokkenen bij dit gebied onderzoeken hoe we deze omgeving kwalitatief nog beter kunnen maken en dat samen, via de gebiedscoöperatie, ook gaan realiseren.

Leden van de gebiedscoöperatie kunnen meedenken over de inrichting van het gebied rondom de sluis en langs het kanaal, ideeën met de groep delen en ten uitvoer brengen als de coöperatie hiermee instemt. Door deelname aan de coöperatie worden de krachten van verschillende belanghebbenden gebundeld, wordt de betrokkenheid bij het gebied versterkt en kunnen mooie initiatieven tot ontwikkeling worden gebracht.

Met de gebiedscoöperatie wil Sas van Vreeswijk activiteiten gaan organiseren om mensen te enthousiasmeren de Prinses Beatrixsluis en haar unieke omgeving te bezoeken. Er staat er al een aantal op de planning:
  • Een evenement rondom de verplaatsing van de kazematten in het najaar van 2016.
  • Het maken van een boek als naslagwerk waarin verschillende betrokkenen hun beleving beschrijven van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) langs het Lekkanaal en de verplaatsing van de NHW-objecten.
  • Het ontwikkelen van een lesprogramma voor leerlingen uit de omgeving over een casus die direct met het project te maken heeft, bijvoorbeeld: waterveiligheid of de binnenvaart.
Naast deze activiteiten kunnen de leden eigen initiatieven aandragen die het gebied aantrekkelijker en de historie van het gebied meer 'beleefbaar' maken. Dit kan op het gebied van recreatie en toerisme, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van duurzaamheid.

Sas van Vreeswijk stelt gedurende de bouwperiode (van 2016 tot en met 2019) budget beschikbaar om activiteiten en initiatieven te realiseren. De gebiedscoöperatie kan ook zelf geld ophalen met bijvoorbeeld sponsoring en crowdfunding.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.