Ads Top

Waterschappen en Provincie werken samen aan water en klimaat Limburg

De Limburgse waterschappen  Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei en Provincie Limburg hebben vandaag een samenwerkingscontract gesloten over financiering van projecten voor meer waterveiligheid, een betere waterkwaliteit en natuurontwikkeling in Limburg. Deze projecten dragen de komende jaren intensief bij aan het klimaatproof maken van Limburg.

Limburg kampt nu al met de gevolgen van klimaatverandering: zachtere winters, vaker hevige regenbuien in de zomer en langere perioden van droogte. Dit leidt tot problemen op het gebied van droogte, waterkwaliteit, veiligheid en leefbaarheid in steden. Waterschapsvoorzitter Roer en Overmaas Jan Schrijen: “Waterbeheer vergt een lange adem. Daarom is het belangrijk dat we nu voor 6 jaar afspraken maken met de Provincie over financiering. Deze langjarige afspraken bieden duidelijkheid en flexibiliteit in de planning van projecten die bijdragen aan voldoende water en goede waterkwaliteit. Denk aan het opnieuw inrichten van beken, zodat die meer water kunnen vasthouden en de waterkwaliteit verbetert.”

Door de gezamenlijke financiering kunnen de waterschappen deze projecten sneller en efficiënter oppakken. “Water is van economisch belang voor Limburg. Denk aan de bescherming van het onroerend goed, met een economische waarde van circa 118 miljard euro. Of de landbouwproductie, goed voor een export van 5 miljard euro. Gezamenlijk waterbeheer is een zeer belangrijke schakel in de verdere economische ontwikkeling van Limburg”, aldus bestuurslid Waterschap Peel en Maasvallei Har Frenken.

De beide waterschappen investeren tot en met 2021 80 miljoen euro. De provincie levert hierin een bijdrage van 20 miljoen euro. Gedeputeerde Daan Prevoo: “Dat geld is nodig, omdat water van vitaal belang is voor Limburg, maar ons ook voor grote problemen stelt als we nu niet in actie komen. Klimaatverandering heeft een enorme impact op waterveiligheid én de beschikbaarheid van water. En daarmee op  wonen, werken en recreëren voor de ruim 1,1 miljoen Limburgers en de talloze bezoekers van onze provincie.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.