Ads Top

Samenwerkingsovereenkomst voor een duurzame rioolwaterzuivering

Duurzame vergisting verlaagt de kosten, produceert meer energie en levert waardevolle grondstoffen op. Daarom start dit jaar de proef op de rioolwaterzuivering Bath. Deze innovatie heeft zich in een proefopstelling al bewezen. Nu zoeken de betrokken partijen naar het hoogst haalbare resultaat. De initiatiefnemers van het project Duurzame Vergisting, Colsen (Adviesburo voor Milieutechniek b.v.), STOWA (kenniscentrum) en waterschap Brabantse Delta ondertekenen samenwerkingsovereenkomst ‘Duurzame Vergisting’. Het doel van de samenwerking tussen de initiatiefnemers heeft betrekking op het onderzoek naar stikstofterugwinning, kennis vergaren en innovatie.

Op de zuivering Bath ontwikkelt het waterschap samen met Colsen en STOWA een innovatieve werkwijze die nog nergens in Nederland wordt toegepast. Een primeur dus! Door de temperatuur in de gistingstank te verhogen van 35 naar 55 graden Celsius komt er meer biogas vrij. Dit biogas dient als energiebron voor elektriciteitsproductie. Meer biogas betekent ook 50% meer elektriciteit productie. De warmte die hierbij ontstaat, gebruiken we weer om de gistingstank op temperatuur te houden. Tevens daalt de hoeveelheid restslib maar liefst met 25%. Als klap op de vuurpijl kan met deze werkwijze ook stikstof en fosfaat teruggewonnen worden . Het is nu rendabel om die stoffen terug te gaan winnen uit het slib en als meststof te verkopen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.