Ads Top

180.000 euro voor natuur en water in de buurt

Waterschap Brabantse Delta gaat samen met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel samenwerken met de provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds op het gebied van buurtnatuur en buurtwater. De waterschappen haken aan bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds van de provincie Noord-Brabant; een fonds dat burgerinitiatieven rondom buurtgroen en waterbeheer ondersteunt.


Geveltuintjes, buurtmoestuinen, vijvers, eetbare schoolpleinen en insectenhotels verbeteren de biodiversiteit en de waterafvoer van een buurt. Deze burgerinitiatieven zorgen bovendien voor ontmoeting en samenwerking en daarmee verbinding tussen bewoners. Op deze manier draagt actieve betrokkenheid van burgers bij aan een groter ‘waterbewustzijn’.

De provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn eind 2015 gestart met het ondersteunen van buurtnatuurprojecten. Nu haken de waterschappen aan bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds van de provincie Noord-Brabant. De waterschappen zien in het fonds een mogelijkheid om actieve participatie van burgers en ondernemers in het waterbeheer te stimuleren.Gezond water is immers van belang voor duurzaam wonen, werken en recreëren in Brabant. Samenwerken aan gezond water is een belangrijke doelstelling van de waterbeheerplannen voor de periode 2016-2021.
De waterschappen leggen gezamenlijk €60.000 in. De provincie en het Cultuurfonds stellen hetzelfde bedrag ter beschikking. Zo is er in totaal €180.000 beschikbaar voor groene burgerinitiatieven.

Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen voor uiteenlopende, kleinschalige natuur- en waterprojecten, te realiseren samen met bewoners. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.