Ads Top

Zeven maatregelen om de hoogwaterveiligheid te verbeteren

De gemeente Maastricht is samen met de gemeente Eijsden-Margraten, met burgers, belangengroepen en organisaties op zoek gegaan naar oplossingen om de hoogwaterveiligheid te verbeteren. En we hebben er gevonden. 7 maar liefst, 7 kansrijke maatregelen om de stad ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater in de Maas. Denk aan een groene rivier in Borgharen/Itteren. En de verdieping van het zomerbed van de Maas. Op 19 april staat het maatregelenpakket op de agenda van de stadsronde. Graag brainstormen we samen met jou over het pakket dat nu voorligt. Je bent van harte welkom!

In september 2015 hebben we burgers, belangengroepen en organisaties via een brede open oproep gevraagd om mee te denken over de aanpak van hoogwaterveiligheid. In oktober 2015 en februari 2016 zijn twee werksessies, mijn-Maasbijeenkomsten, gehouden waarin de deelnemers oplossingen hebben aangedragen. Deskundigen hebben deze oplossingen beoordeeld op hydraulische effecten en haalbaarheid. Met als resultaat het pakket dat nu voorligt.

Dit pakket wordt de komende jaren verder onderzocht en uitgewerkt tot een samenhangend pakket van maatregelen waarbij we ook kijken naar de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de stad (meekoppelkansen) en (eu)regio. Het pakket vormt de onderzoeksagenda van een langdurig participatief proces dat er toe moet leiden dat de stad ook in de toekomst goed is beschermd tegen hoogwater in de Maas en rond 2050 aan de veiligheidsnormen voldoet. 

Het Rijk en de provincie Limburg hebben de gemeente Maastricht gevraagd het initiatief te nemen voor een aanpak om de hoogwaterveiligheid te vergroten: Koploper Maas Maastricht. Het college heeft het plan van aanpak daarvoor op 19 mei vastgesteld. Niet alleen de klimaatverandering, maar ook de maatschappelijke behoefte aan een hoger beschermingsniveau om slachtoffers en grote (economische) schade te voorkomen en om kwetsbare gebieden en infrastructuur te beschermen, is reden geweest voor het Rijk om eind 2014 de norm voor hoogwaterveiligheid in het nationale Deltaprogramma te verhogen. De exacte opgave is nog niet bekend omdat op landelijk niveau nog wordt gewerkt aan de precieze prognose op basis van de klimaatscenario's en de gevolgen daarvan voor de Maas.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.