Ads Top

Samen werken aan water in Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten (GS) en de colleges van Dijkgraaf en Hoogheemraden van de Zuid-Hollandse waterschappen hebben op 12 april 2016 gesproken over diverse waterthema’s. Nadat in maart 2015 zowel de verkiezingen voor de waterschappen als de provincie zijn gehouden, was er wederzijds behoefte aan een nadere kennismaking en een inhoudelijke verdieping.
 
De provincie en de waterschappen hebben veel gezamenlijke belangen. Dat bleek ook uit de inhoudelijke presentaties van de waterschappen. Zo heeft waterveiligheid effect op de ruimtelijke kwaliteit van de provincie en heeft waterkwaliteit op zijn beurt een sterke invloed op de mogelijkheden voor de landbouw en de natuur. Waterschappen en provincie trekken ook gezamenlijk op om burgers bewust te maken van actuele vraagstukken zoals bodemdaling en waterbeschikbaarheid.

Voorzitter Jan Geluk van de Vereniging van Zuid-Hollandse waterschappen en dijkgraaf van het waterschap Hollandse Delta benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van een goede onderlinge afstemming: “De provincie en waterschappen zijn in 2012 gestart met de Wateragenda. Die heeft er toe heeft geleid dat we nu veel meer inzicht en begrip hebben voor elkaars rollen en taken". Gedeputeerde Rik Janssen, onder meer verantwoordelijk voor water, vult aan: “Er wordt nu hard gewerkt aan het vervolg op de Wateragenda. De goede samenwerking moeten we vasthouden én verder uitbouwen om die toonaangevende provincie te zijn, waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.