Ads Top

Provincie Utrecht wil ontgassen binnenvaart verbieden

De provincie Utrecht wil een verbod op ontgassen door de binnenvaart vaststellen door de Provinciale Milieuverordening aan te passen. Gedeputeerde Pennarts: “Met dit verbod voorkomen we dat schepen in onze provincie bepaalde schadelijke restladingdampen uitstoten en deze in onze lucht vrijkomen. En dat verbetert onze leefomgeving.” De Milieuverordening ligt tussen 19 april en 3 juni 2016 ter inzage bij de provincie Utrecht.

De aanpassingen in de Provinciale Milieuverordening Utrecht (PMV) moeten zorgen voor een verminderde uitstoot van benzeen en benzeenhoudende verbindingen, waardoor de luchtkwaliteit in de buurt van vaarwegen verbetert. Het gaat naar verwachting om 190 tot 650 ontgassingen in 2016.

De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant gingen Utrecht al voor met een verbod op ontgassen. Uit onderzoek blijkt nu dat het aantal ontgassingen in Utrecht hierdoor substantieel is toegenomen. Gedeputeerde staten van Utrecht volgen nu de aanpak op van deze provincies met een verbod op ontgassen. Benzeen en benzeen houdende koolwaterstoffen zijn in de Europese wetgeving aangemerkt als kankerverwekkend, mutageen (kans op genetische schade) en daardoor dus als schadelijk voor de gezondheid. Scheepvaart kan in plaats van ontgassen gebruik maken van alternatieven als compatibel varen, waarbij de nieuwe lading overeen komt met de vorige lading en het ontgassen bij ontgassingsinstallaties.

Tussen 19 april en 3 juni 2016 kunnen de aanpassingen in de PMV digitaal of ter plaatse worden ingezien op het provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. Het indienen van zienswijzen kan schriftelijk aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht, onder vermelding van Zienswijze Provinciale Milieuverordening.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.