Ads Top

Projectplan versterking Waddenzeedijk Texel ter inzage

De provincie Noord-Holland heeft het projectplan over de versterking van de Waddenzeedijk op Texel goedgekeurd. Het projectplan ligt van 22 februari tot en met 4 april 2016 ter inzage.

Versterking van delen van de Waddenzeedijk is hiermee een belangrijke stap dichterbij. Texel is straks voor de komende 50 jaar weer beschermd tegen overstromingen vanuit de Noordzee.

Delen van de Waddenzeedijk op Texel voldoen niet aan de huidige veiligheidsnormen tegen overstromingen. Het projectplan beschrijft de noodzaak van de versterking van de Waddenzeedijk op Texel, de uitvoering hiervan en de eventuele nadelige gevolgen ervan en hoe deze worden voorkomen of hersteld. Dit plan vormt de basis voor de versterking die in 2017 start en uiterlijk eind 2019 klaar moet zijn.

In het projectplan is de waterkering in een aantal secties opgedeeld, omdat de opbouw van de waterkering en de omgeving verschillend is. In totaal gaat het om 10 secties. Dit projectplan Versterking Waddenzeedijk Texel beschrijft de versterking voor 9 secties, te weten secties 1 tot en met 8 en sectie 10. Voor sectie 9, de Prins Hendrikdijk, wordt een apart projectplan opgesteld.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is als beheerder verantwoordelijk voor deze primaire waterkering en daarmee initiatiefnemer voor het opstellen van het projectplan.

Het ontwerpprojectplan heeft van 20 mei tot en met 30 juni 2015 ter inzage gelegen. Er zijn negen zienswijzen ingebracht op het ontwerpprojectplan en de m.e.r.-beoordeling. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. is het projectplan aangescherpt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.