Ads Top

Geluidsontheffing Zeetoegang IJmond ter inzage gelegd

Aannemersconsortium OpenIJ, dat in opdracht van Rijkswaterstaat werkt aan de aanleg van de nieuwe zeesluis in IJmuiden, heeft een geluidsontheffing aangevraagd voor baggerwerkzaamheden van april 2016 tot en met juli 2016 voor de realisatie van de Zeetoegang IJmond.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft hiervoor op 11 februari een ontwerpbeschikking ter inzage gelegd.

In de ontwerpbeschikking staat het voornemen om ontheffing te verlenen voor de avond- en nachtperiode en zon- en feestdagen. Aan de overschrijding van de geluidsbelasting worden maxima gesteld. Deze zijn te vinden in de ontwerpbeschikking en het akoestisch onderzoek voor de woningen op het Sluiseiland, aan Kanaaldijk (west, midden en oost) en de woonboten in het uitwateringskanaal. 

De ontwerpbeschikking, het akoestisch onderzoek en de andere bijbehorende stukken zijn van 11 februari 2016 tot 24 maart 2016 (digitaal) te vinden op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De stukken liggen ook ter inzage bij de provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem) en de gemeente Velsen (Dudokplein 1 te Velsen).

In 2016 start aannemersconsortium OpenIJ met de aanleg van de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden. De komst van de nieuwe zeesluis in IJmuiden zal de bereikbaarheid van de havens in de Amsterdamse havenregio verbeteren en de economie in de regio stimuleren.

Nu de realisatie van de zeesluis in beeld komt, start ook het vergunningentraject. Voor de realisatie zijn veel verschillende vergunningen nodig. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied coördineert de vergunningen in opdracht van de provincie Noord-Holland. Hierdoor is er één loket, waar informatie over de vergunningen en het indienen van zienswijzen te vinden is.

Aannemersconsortium OpenIJ en Rijkswaterstaat vragen de benodigde vergunningen aan. De ontwerp-vergunningen worden ter inzage gelegd, voordat de vergunningen definitief worden verleend. Dan bestaat de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Alle informatie over de vergunningen is te vinden op www.odnzkg.nl.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.