Ads Top

Stroming Modderbeek verbetert waterkwaliteit en natuur

De Modderbeek tussen Leusden en Achterveld wordt smaller en ondieper. Zo verbetert de waterkwaliteit en ontstaat een natte ecologische verbindingszone. Het klompenpad verhuist mee en krijgt meer gebruiksmogelijkheden.

De beek wordt over een lengte van 5700 meter smaller en ondieper, er komen bochten in en stuwen zullen verdwijnen. Hierdoor ontstaat meer stroming en meer variatie in de stroming. Het gebied wordt aantrekkelijker voor waterdieren en -planten en kan zo uitgroeien tot natte ecologische verbindingszone. Deze zones zijn een belangrijk doel van de provincie: ze vergroten de samenhang van en verbinding tussen natuurgebieden. De maatregelen passen in de Europese Kaderrichtlijn Water. Die stelt dat alle lidstaten de kwaliteit van hun oppervlaktewateren en grondwater voor 2018 op orde moeten hebben.

Om water bij neerslagpieken goed te kunnen blijven afvoeren, komen er overstromingsvlakten. De beekzone wordt daardoor 40 meter breed. Op de zuidkant van deze zone ontwikkelt zich bos. Voordelen daarvan zijn dat de zon minder op het beekwater kan schijnen – veel zon is niet goed voor de waterkwaliteit. Ook komt er daardoor minder plantengroei in de beek – veel planten belemmeren de doorstroming. De grondwaterstand in het gebied blijft gelijk. De aanpassingen hebben dan ook geen nadelige gevolgen voor agrarische percelen.

Het huidige klompenpad langs de Modderbeek verhuist mee met de aanpassingen. Het pad wordt aangesloten op de padenstructuur van het knooperf, er komt een verbinding met het Snorrenhoefpad en met de nieuwe wijk Groot Agteveld. Landschap Erfgoed Utrecht voert deze aanpassingen aan het klompenpad uit in samenwerking met de gemeente Leusden.

Het werk langs de beek wordt uitgevoerd door Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Leusden en gebiedscoöperatie O-gen (in opdracht van de provincie Utrecht). Naar verwachting is alles klaar in oktober 2016. De kosten bedragen ongeveer € 2,3 miljoen. De provincie Utrecht subsidieert hiervan € 1,9 miljoen. Het project draagt bij aan de doelstellingen van de Agenda Vitaal Platteland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.