Ads Top

Projectplan dijkversterking Ohé en Laak en Stevensweert ter inzage

Waterschap Roer en Overmaas start medio 2016 met de versterking van de dijken in Ohé en Laak en Stevensweert. Hierdoor zijn inwoners, bedrijven en infrastructuur beter beschermd tegen hoogwater van de Maas. Met de dijkversterking voldoet de dijk aan de huidige gestelde veiligheidsnorm.

Voor deze dijkverbeteringen zijn op 12 januari 2016, door het dagelijks bestuur van Waterschap Roer en Overmaas, een ontwerp-projectplan Waterwet en een ontwerp-leggerwijziging vastgesteld.

Beide besluiten liggen van 21 januari tot en met 2 maart aanstaande ter inzage, samen met de ontwerp-omgevingsvergunning van de gemeente Maasgouw (voor het kappen van bomen, het aanbrengen en verankeren van damwanden en het plaatsen van een betonnen ‘keermuur’) en de m.e.r.-beoordelingsbeslissing van Gedeputeerde Staten van Limburg. De documenten zijn in te zien in het Provinciehuis, bij de gemeente Maasgouw en bij Waterschap Roer en Overmaas.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.