Ads Top

Noord-Holland herdenkt watersnoodramp 1916

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 trof een grote watersnood Noord-Holland. Om dit te herdenken, vinden tussen 13 en 17 januari 2016 verschillende activiteiten plaats. Zo onthult minister Melanie Schultz van Haegen een monument op Marken en worden zeventien waterwolven verbrand.

In die woeste nacht braken op diverse plekken in Noord-Holland de dijken door. Waterland, Volendam, Purmerend, Landelijk Noord, de oostkant van de Zaanstreek en bijna de complete Anna Paulownapolder werden hard getroffen. In totaal kwam een gebied van 14.000 hectare onder water te staan. Veel huizen spoelden weg, complete veestapels verdwenen en er vielen negentien slachtoffers, waarvan zestien op Marken. Deze ramp was de aanleiding tot de aanleg van de Afsluitdijk, onder het motto 'Dit nooit weer'.

Tijdens de officiële herdenking op 14 januari onthult minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in de haven van Marken het monument 'The Wave', ter nagedachtenis aan alle slachtoffers. Commissaris van de Koning Johan Remkes houdt een speech tijdens deze bijeenkomst. Een aantal achterkleinkinderen van de slachtoffers is uitgenodigd. Initiatiefnemers van de officiële herdenking zijn: Gemeente Waterland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. Het herdenkingsmonument is gemaakt door de Nijkerkse kunstenares Linda Verkaaik.

Een dag eerder, op 13 januari, worden er op verschillende locaties tussen Schardam en Amsterdam-Noord zeventien waterwolven verbrand. De waterwolf symboliseert het krachtige water en strijdt al eeuwenlang met de landleeuw: de mens. Burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon van Waterland en dijkgraaf Luc Kohsiek van HHNK steken om 17.25 uur op Marken de eerste waterwolf aan. Daarna volgen de verbrandingen op de andere locaties. Scholieren uit het getroffen gebied maakten deze wolven onder leiding van kunstenaar Rob Cerneüs jr. Deze wolven vormen onderdeel van een educatief programma ter bevordering van het waterbewustzijn onder jongeren.

Behalve de verbranding van de waterwolven en de officiële herdenking voor genodigden, vinden op Marken ook op 15, 16 en 17 januari activiteiten plaats. Deze zijn vooral bedoeld voor de inwoners van Marken. Alle activiteiten samen vormen de aftrap van het herdenkingsjaar 2016. Er staat een breed scala aan activiteiten op de kalender. Het grootste deel daarvan vindt plaats in 'Groot Waterland', dat wil zeggen het gebied tussen Hoorn en Amsterdam-Noord.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.