Ads Top

Buigende planten zorgen voor barsten in modelmatige voorspelling van rivierstromingen

Waterplanten die onder het waterniveau groeien, leven in een gecompliceerde omgeving. Om schade te voorkomen bij hoge stroomsnelheden, zijn verschillende soorten flexibel en buigen ze mee met de waterstroom. Toch worden waterplanten vaak nog voorgesteld als onbuigzame stokken in numerieke modellen die gebruikt worden om waterstroom te voorspellen.

Veerle Verschoren (Global Change Ecology Excellence Centre, onderzoeksgroep Ecosysteembeheer) probeert met haar onderzoek dit probleem op te lossen. Zij heeft de modellen zodanig aangepast dat ze nu wel rekening houden met de buigzame planten, door de planthoogte afhankelijk te maken van de stroomsnelheid. Voorts implementeert ze ook de complexe plantstructuren: in haar nieuwe model wordt het plantoppervlak dat daadwerkelijk in contact komt met het water mee in rekening gebracht.

Veerle Verschoren: “We hebben ons aangepaste model getest door gemeten stroomsnelheden in zowel veldexperimenten als labo-experimenten te vergelijken met de gemodelleerde stroomsnelheden. We pasten modellen toe die rekening houden met buigzame planten, maar ook andere die dit niet in rekenschap brengen. Onze resultaten tonen duidelijk dat het bijzonder belangrijk is om plantflexibiliteit te incorporeren in de berekingen, eerder dan planten te beschouwen als rigide stokken. Zo kunnen we beter de invloed van planten op waterhoogte en stroomsnelheden voorspellen. Nu worden waterplanten vaak gemaaid om overstromingsrisico’s te verkleinen. Door ons onderzoek wordt het mogelijk waterstanden veel accurater te voorspellen, zodat een meer optimaal beheer van waterplanten kan worden geïmplemteerd, dat rekening houdt met zowel overstromingsrisico’s als een goede ecologische rivierkwaliteit.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.