Ads Top

College van Amsterdam wil twee bruggen over het IJ

Het college van B en W wil twee bruggen voor langzaam verkeer over het IJ realiseren. Het meest kansrijk lijken de Stenen Hoofdbrug en de Javabrug. Op de korte termijn moet optimalisering van het verensysteem zorgen voor een verbetering van de IJ-oeververbindingen.

De groei van het aantal woningen en voorzieningen en de toename van de werkgelegenheid veroorzaken een toenemende druk op de veren. Om ook in de toekomst een vlotte en veilige verbinding tussen beide IJ-oevers te waarborgen, lijken de Stenen Hoofdbrug en de Javabrug de beste oplossing. De bruggen zorgen voor een goede, constant beschikbare verbinding voor langzaam verkeer en maken Amsterdam-Noord beter bereikbaar. De Vervoerswaardestudie van de gemeente laat zien dat mensen hierdoor sneller de auto laten staan en voor de fiets zullen kiezen. Uit een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van economisch onderzoeksbureau Decisio komt naar voren dat deze bruggen een stimulans zijn voor de stedelijke ontwikkelingen op en rond de IJ-oevers. Ze geven een impuls aan woningbouw, werkgelegenheid en voorzieningen.

Om de verkeersdruk op de korte termijn te verlichten, wil het college de mogelijkheden onderzoeken om het verensysteem te optimaliseren. Denk hierbij onder meer aan verplaatsing van het Distelwegveer, verhogen van de frequenties van de bestaande veren en het bestemmen van de veren achter het Centraal Station voor alleen maar voetgangers en fietsers. Een nieuw dynamisch reizigers informatiesysteem op de toevoerwegen kan reizigers naar de snelste verbinding doorverwijzen en daardoor de druk op de veren spreiden.

Wethouders Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer) en Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening): “Door de ontwikkelingen in Amsterdam-Noord komt het IJ steeds meer in het centrum van de stad te liggen. Er is een spectaculaire toename van woningbouw en werkgelegenheid. Ook vinden steeds meer stedelijke voorzieningen een plaats op of in de nabijheid van de oevers. Hiermee is ook het verkeer tussen beide IJ-oevers enorm toegenomen. Om een veilige en vlotte oversteek van het IJ ook in de toekomst te waarborgen, is de gemeente begin 2015 gestart met het project Sprong over ’t IJ, het onderzoek naar betere IJ-oeververbindingen.” Bij dit onderzoek is ook de stad betrokken. Er zijn meer dan 77 ideeën ingezonden, workshops georganiseerd en debatavonden gehouden. Beide wethouders kijken terug op een inspirerend proces: ‘Er kwam een enorme hoeveelheid positieve energie uit de stad los. De inzet en creativiteit van inwoners en ondernemers heeft ons geholpen snel grote stappen te maken. Nu is het moment aangebroken om de meest kansrijke oplossingen verder te onderzoeken.’

Het college stelt voor in 2016 verder te studeren op de aanleg van de twee bruggen. In het onderzoek worden ook alternatieven onderzocht, zoals de aanleg van fiets- en voetgangerstunnels en de bouw van metrostation Sixhaven. In april 2016 kiest het college voor de definitieve aanpak van de vervolgstudies. Dit na advies van de Bestuurscommissies en behandeling in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening op 13 januari a.s. Daarna studeert de gemeente eerst op de beste oplossingen. Deze worden in het najaar van 2016 ter goedkeuring aan het college voorgelegd. Dan volgt de formele inspraakprocedure, waarna nog voor de zomer van 2017 het voorstel naar de gemeenteraad kan. In de zomer van 2017 kan dan worden gekozen wat de beste manier is om beide IJ-oevers met elkaar te verbinden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.