Ads Top

Informatieavonden over Natura 2000-beheerplannen Texel, Waddenzee en Noordzeekustzone

Vanaf eind november organiseert het Rijk informatieavonden over de ontwerpbeheerplannen voor de Natura 2000-gebieden in het Waddengebied.

Op 30 november vindt de bijeenkomst plaats over het ontwerpbeheerplan Texel. Op 11 december vindt de informatiebijeenkomst plaats over de ontwerpbeheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone.

In de plannen staat onder meer welke maatregelen de komende zes jaar getroffen worden om de beschermde natuur in deze gebieden te beschermen. Tijdens de bijeenkomst informeren specialisten over de geplande herstel- en beschermingsmaatregelen, de consequenties voor vergunningverlening en het toekomstige gebruik van het natuurgebied.Het Rijk heeft de beheerplannen in overleg met diverse partijen opgesteld, waaronder de provincie Noord-Holland. Aan de provincie is gevraagd om in te stemmen met de beheerplannen. In oktober heeft de provincie een akkoord gegeven voor de beheerplannen voor de Waddenzee en Noordzeekustzone. Naar verwachting neemt de provincie in december een besluit over het beheerplan voor Texel.

De provincie is in alle Noord-Hollandse gebieden verantwoordelijk voor de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet. Op Texel krijgt de provincie ook een andere rol. Als het beheerplan helemaal rond is, gaat de provincie aan de slag met de uitvoering van de maatregelen.
De bijeenkomst over het beheerplan voor Texel vindt plaats op maandag 30 november van 19.45 – 22.00 uur in het gemeentehuis van Texel, Emmalaan 15, 1791 AT Den Burg.

De bijeenkomst over de beheerplannen voor de Waddenzee en Noordzeekustzone vindt plaats op vrijdag 11 december van 19.00 – 21.30 uur in het Vikingschip, Robbenoordstraat 11a, 1779 BJ Den Oever. Tijdens deze bijeenkomst is het ook mogelijk om vragen te stellen over de beheerplannen van de andere Waddenzeegebieden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.