Ads Top

Wateronderzoek? Naar Den Hoorn!

Op 14 oktober is in Den Hoorn (Zuid-Holland) de nieuwe onderzoeksfaciliteit Delft Blue Innovations geopend. Studenten en onderzoekers kunnen hier werken met water in alle stadia van het afvalwaterzuiveringsproces. Waterpartners Delfluent, Evides Waterbedrijf en het Hoogheemraadschap van Delfland willen hiermee een impuls geven aan het verduurzamen van de waterketen.

Nederlanders gebruiken per persoon per dag gemiddeld 120 liter kraanwater voor zaken als drinken, koken, wassen en het doorspoelen van de wc. Al dat water komt - na gebruik - in het riool van waaruit het naar een afvalwaterzuivering wordt gepompt. Daar wordt het schoongemaakt voordat het teruggaat naar de natuur. Deze waterketen is in hoog tempo aan het verduurzamen. Grondstoffen zoals fosfaten worden teruggewonnen evenals energie en voor het schone water worden nieuwe toepassingen bedacht. Water dat nog verder wordt gezuiverd kan dienen als zoetwaterbuffer, als gietwater voor de glastuinbouw of bijvoorbeeld om de kwaliteit van het water in sloten en vaarten te verbeteren. Ontwikkelingen die ertoe leiden dat het zuiveringsproces doelmatiger, duurzamer en goedkoper wordt.

Aan al deze ontwikkelingen gaat onderzoek vooraf. Op de afvalwaterzuivering Harnaschpolder is eerder een onderzoekshal gebouwd voor Delft Blue Water. Een project waarbij extra zuiveringsstappen zijn onderzocht om gezuiverd water geschikt te maken voor de glastuinbouw. Intussen zijn er ook succesvolle onderzoeken gedaan door UNESCO-IHE, TU Delft en KWR. Tijdens de feestelijke opening lichten vijf studenten in een pitch hun onderzoek toe.

Om onderzoek naar hergebruik van water en grondstoffen verder te stimuleren, hebben Delfluent, Evides Waterbedrijf en Delfland besloten de onderzoeksfaciliteit in de hal uit te breiden en onder de naam Delft Blue Innovations breed open te stellen voor derden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.