Ads Top

Renovatie Haarlemse Buitenrustbruggen

De Buitenrustbruggen in Haarlem vormen de verbinding tussen Haarlem Zuidwest en Schalkwijk en is onderdeel van de N205. Deze weg verbindt de A9 met Haarlem Zuidwest, Aerdenhout, Zandvoort en een deel van Heemstede. In 1935 werd de eerste oeververbinding gelegd, in 1965 gevolgd door de tweede brug. Deze beide bruggen zijn hard aan renovatie toe, alleen groot onderhoud volstaat niet meer. Een grondige renovatie moet zorgen dat de bruggen tenminste weer 30 jaar meekunnen, inclusief de aandrijvingen.

In het najaar van 2016 wordt gestart met de renovatie van de Buitenrustbruggen. De renovatie en voorbereiding zorgt voor overlast voor omwonenden, verkeersdeelnemers, schippers, reizigers en ondernemers in de omgeving. Op 7 oktober 2015 is daarom een website gelanceerd waarmee belanghebbenden geïnformeerd worden over het verloop van de renovatie. Op deze website staat een projectbeschrijving, maar is ook het meest actuele nieuws te vinden. Zodra duidelijk is wat de gevolgen zijn voor het weg- en waterverkeer zal op deze website de verkeersinformatie beschikbaar gesteld worden.

De stalen ophaalbruggen moeten in zijn geheel worden vervangen; niet alleen de bruggen zelf, ook de aandrijving en het wegdek. De betonconstructie van het vaste brugdek wordt niet vervangen, wel moeten deze worden opgeknapt. Dit betekent voor zowel het autoverkeer als de scheepvaartverkeer hinder. De aannemer wordt uitgedaagd om een optimale fasering uit te werken waarin beperken van hinder prioriteit krijgt. Uiteraard worden in de aanbesteding eisen gesteld aan de bereikbaarheid.

De regie van de renovatie is in handen van het Projectmanagementbureau Buitenrustbruggen, dat door Witteveen+Bos is opgezet. Het Projectmanagementbureau Buitenrustbruggen werkt in opdracht van de gemeente Haarlem. De uitvoering komt in handen van een nog te contracteren aannemer.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.