Ads Top

Informatieavond ontwikkeling Geleenbeekdal en Absbroekbos te Munstergeleen

Op donderdag 22 oktober organiseren Waterschap Roer en Overmaas, de gemeente Sittard-Geleen en Natuurmonumenten voor omwonenden en geïnteresseerden een inloopavond over de werkzaamheden die vanaf begin 2016 in het Geleenbeekdal en Absbroekbos in Munstergeleen worden uitgevoerd. U bent welkom tussen 19.00 tot 21.00 uur in Brasserie Abshoven, Abshoven 35 te Munstergeleen. Hier zullen de plannen nader toegelicht worden door middel van een doorlopende diapresentatie en zijn medewerkers van de verschillende projectpartners aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Het doel van het project is om de Geleenbeek en het omliggend landschap (het Absbroekbos) op het beektracé tussen de bruggen Beekstraat en de Lintjensweg (Munstergeleen) opnieuw in te richten zodat er een meer natuurlijk landschap ontstaat waarin meer ruimte is voor de beek (o.a. waterveiligheid), natuurontwikkeling, landschapsherstel en recreatie.

De Geleenbeek wordt over 1,25 km natuurlijker ingericht; er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en de waterkwaliteit wordt verbeterd door de sanering van een riooloverstort. Er wordt 9,5 ha nieuwe natuur gerealiseerd met daarin 1,5 km aan nieuwe wandel- en fietspaden en een nieuwe voetgangersbrug. Op deze manier wordt het laatste grote onderdeel gerealiseerd van de aanleg het parkbos Absbroekbos. De uitvoering van de plannen zal plaatsvinden vanaf februari tot het najaar van 2016. Deze ontwikkeling draagt bij aan realisatie van het doorlopend groen-blauw lint dat het Geleenbeekdal vormt en de regio’s Parkstad en Westelijke Mijnstreek met elkaar verbindt.

De herinrichting van het Geleenbeekdal in het Absbroekbos is een onderdeel van het landschapsproject 'Ontwikkeling Geleenbeekdal'. Het totale project omvat de renaturering van de Geleenbeek en haar zijbeken (ca. 20 km van de bron in Benzenrade tot Sittard), natuurontwikkeling, behoud en herstel van (cultuur)historie en uitbreiding en verbetering van recreatiemogelijkheden. Partners van dit project zijn: Waterschap Roer en Overmaas, Provincie Limburg, de gemeenten Heerlen, Nuth, Voerendaal, Schinnen, Sittard-Geleen en Beek, Natuurmonumenten en VVV Zuid-Limburg.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Stadsregio Parkstad Limburg, provincie Limburg en het Europees Landbouwfond voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.