Ads Top

Dak van Fort Benoorden Spaarndam moet waterdicht gemaakt

De provincie Noord-Holland wil dat het dak van het Fort Benoorden Spaarndam waterdicht wordt gemaakt. Daarvoor wordt onderzocht welke methodes hiervoor bestaan en wat de kosten zijn.

Vervolgens besluiten de provincie, het Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Velsen hoe het dak gerepareerd wordt.

Dit jaar heeft de provincie, als 'site-holder' van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam,  besloten om de cultuurhistorische waarde en conditie van de schilderingen, de fysische omstandigheden en de urgentie voor conservering van Fort Benoorden Spaarndam te laten onderzoeken. Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat het fort zo snel mogelijk waterdicht gemaakt moet worden. 

Gedeputeerde Joke Geldhof: "Het fort is te vochtig door lekkages van het dak en de afvoerleidingen van het hemelwater. Daardoor zijn de muren waterverzadigd en de schilderingen door vocht en kalkafzetting aangetast. Om grotere schade te voorkomen, willen en kunnen we niet langer wachten om het dak waterdicht te maken."

Alleen de meest noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd om verdere schade aan het fort en in het bijzonder de muurschilderingen te voorkomen. Doel is dat in de toekomst het hele fort door een projectontwikkelaar wordt gerestaureerd en een duurzame herbestemming krijgt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.