Ads Top

Grote belangstelling bouwsector voor aanbesteding Flevokust

De bouwsector heeft veel interesse getoond in de aanbesteding van de overslaghaven Flevokust. In totaal hebben 13 geschikte aannemers en aannemerscombinaties zich gemeld voor de voorselectie, waarna donderdag 3 september de notaris via loting 5 partijen heeft geselecteerd.

De aannemers en aannemerscombinaties die via loting zijn geselecteerd, zijn: Fa. gebr. Van der Lee, Van den Biggelaar grond- en waterbouw, Van den Herik Sliedrecht, Colijn Aannemersbedrijf BV en Dutch Dredging. Zij kunnen een offerte gaan voorbereiden.

De Europese aanbestedingsprocedure voor Flevokust bestaat uit twee fases: de eerste fase is de voorselectie die nu heeft plaatsgevonden, gevolgd door de uiteindelijke aanbesteding. De 13 partijen voldeden alle aan de selectiecriteria. Ervaring met waterwerken en werken aan de primaire waterkering zijn bij deze aanbesteding vereist. Vooraf is vastgelegd dat 5 partijen doorgaan naar de tweede fase.

De provincie nodigt de vijf aannemers uit voor een startbijeenkomst. Hier krijgen zij alle benodigde informatie voor het maken van een offerte. In de komende periode vinden nog enkele gesprekken met de aannemers plaats voor aanvullende uitleg over de aanbesteding. De aannemers kunnen in de tweede helft van december 2015 hun offerte indienen.

De provincie maakt begin februari 2016 de definitieve gunning bekend. Vervolgens wordt begin maart 2016 het contract tussen de gekozen aannemer en de provincie ondertekend. De aannemer kan met de aanleg van de haven starten vanaf april 2016. Uiterlijk oktober 2017 moet de haven operationeel zijn.

Het aanbestedingsproject omvat de bouw van de overslaghaven, de golfbreker en de vaargeul. Daarnaast is de aanleg van de toegangsweg vanaf de IJsselmeerdijk in het project opgenomen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.