Ads Top

Gemeenten en Waterschap verbeteren samen waterkwaliteit Dommel

Om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit van de Dommel in 2027 aan Europese richtlijnen voldoet, werken Waterschap De Dommel en 10 gemeenten in het zuidelijk stroomgebied van de Dommel nauw samen. Het doel is de kwaliteit van het afvalwater verder te verbeteren, zodat het nog schoner op het oppervlaktewater, de Dommel, geloosd kan worden. De afgelopen jaren is al veel gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren en nu zijn nieuwe maatregelen benoemd die hier verder aan bijdragen. Op 23 september wordt in Eindhoven deze bijzondere samenwerking bekrachtigd met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst. 

Twee innovatieve maatregelen uit de overeenkomst zijn het beluchten van het water in de Dommel en het gebruikmaken van Real Time Control (RTC) in het rioolstelsel.

Door bij riooloverstorten incidenteel extra zuurstof in het water te blazen, verbetert de waterkwaliteit en daarmee het leefklimaat van planten en dieren. Bij Real Time Control wordt continu gemeten hoeveel afvalwater en regenwater in het rioolstelsel aanwezig is. Wanneer tijdens grote regenbuien de riolering overvol raakt, kan met online-sturing het rioolwater optimaler verdeeld worden. Overstorten kunnen worden voorkomen. De totale capaciteit van het rioolstelsel wordt op deze manier beter benut.

De afgelopen jaren is al flink in de Dommel geïnvesteerd. De bodem van de Dommel in Eindhoven is gesaneerd (cadmium en zink afgegraven) en de beek is onder andere met vele meanders natuurlijker geworden. Nu wordt ook het probleem van de riooloverstorten aangepakt. Een paar keer per jaar – bij grote regenbuien – kan het riool overvol raken, waarna het vuile rioolwater rechtstreeks in de Dommel terechtkomt. Datzelfde gebeurt bij de rioolwaterzuivering. Dat heeft  direct gevolg voor het zuurstofgehalte in het water en is slecht voor waterdieren en planten. Ook kan het water stinken naar rioollucht. Door op dat moment extra zuurstof in het water toe te voegen, wordt de verslechtering van de waterkwaliteit voorkomen. Er zijn in totaal zo’n 200 riooloverstorten bij de 10 gemeenten en een bij de Eindhovense rioolwaterzuivering van het waterschap.

De waterkwaliteit van de Dommel wordt ook beïnvloedt door uitspoeling van meststoffen uit landbouwgronden en de matige kwaliteit van het water dat vanuit België binnenstroomt. De maatregelen hiervoor vallen niet onder de uitvoeringsovereenkomst. 

In de uitvoeringsovereenkomst staan maatregelen die vóór 2017 worden uitgevoerd. De  totale investering bedraagt ruim 6 miljoen euro, die verdeeld is over de tien gemeenten en Waterschap De Dommel. De deelnemende gemeenten zijn: Eindhoven, Bergeijk, Valkenswaard, Eersel, Waalre, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Veldhoven. Er liggen al plannen klaar voor de periode na 2017.

Noviteit in deze samenwerking is de schaalgrootte en het feit dat gemeenten samen met het waterschap investeren in maatregelen buiten hun gemeentegrenzen, voor het gezamenlijk belang bij schoon water.

Waterschap De Dommel zuivert ruim 3000 liter afvalwater per seconde, waarna het weer veel schoner teruggaat in de beken. Afvalwater dat vanuit woningen en bedrijven uit de regio via de gemeentelijke rioleringen terechtkomt bij de rioolwaterzuivering van het waterschap. In de samenwerking richten gemeenten en waterschap zich vooral op activiteiten die samen meer opleveren, dan ieder voor zich.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.