Ads Top

Bevissing Geulgebied geeft inzicht in waterkwaliteit

In september gaat Waterschap Roer en Overmaas de Geul en haar zijbeken bevissen. Dit in het kader van onderzoek dat het waterschap uitvoert om de waterkwaliteit van haar beken te controleren. Welke vissen er worden aangetroffen en in welke conditie zij zijn, zegt veel over het ecosysteem.

Medewerkers gaan met ‘elektrische’ schepnetten het water in. De netjes staan lichtelijk onder stroom waardoor vissen tijdelijk verdoofd raken. Hierdoor kan de soort vis en zijn lengte worden genoteerd. De uitkomsten vertellen veel over het ecosysteem en de kwaliteit van het beekwater. De inventarisatie van de soorten algen, waterplanten en de verhouding van waterdieren, gemeten in het voorjaar, geeft een nog beter beeld.

Met dit biologische onderzoek voldoet het Waterschap aan de Europese opgestelde richtlijnen (Kaderrichtlijn Water). “Elke vijf jaar voeren we ecologisch en biologisch onderzoek uit in onze beken om de waterkwaliteit vast te stellen. Bij de Geul is de gemeten kwaliteit in 2010 redelijk constant, vergeleken met de resultaten uit 2005. Uit de metingen die nu uitgevoerd worden, blijkt hoe de kwaliteit zich de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld”, licht Michel Smits van het Waterschap toe.

Aan de hand van de resultaten onderneemt het Waterschap actie om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Zo zijn in de Geul eerder vistrappen aangelegd. Ook de aangelegde regenwaterbuffers, op akkergrond, langs de Geul blijken een positief effect te hebben. Door de opvang van regenwater, wordt er minder akkergrond richting beek meegesleurd. Hierdoor raakt de beekondergrond minder vervuild waardoor viseitjes beter afgezet kunnen worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.