Ads Top

Parlement gaat na extra informatieronde akkoord met waterschapsfusie

Het Drents parlement stemt in met de voorgenomen fusie tussen de waterschappen Rees & Wieden en Groot Salland. Dit besluit werd door een grote meerderheid van het parlement (VVD, PvdA, CDA (-1), CU, GL, SP, D66 (-1), SL, 50Plus) genomen in de extra Statenvergadering op 26 augustus.

De fracties PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus dienden gezamenlijk een amendement in over het aantal geborgde zetels (“gereserveerd” voor belangenorganisaties). In het amendement wordt voorgesteld om het aantal van 8 geborgde zetels te verlagen tot 7. Dit om het democratische gehalte van de waterschappen zo groot mogelijk te houden.

Hoeveel mensen in Drenthe verliezen nu daadwerkelijk hun baan als de 2 waterschappen gaan fuseren? Deze vraag werd veelvuldig gesteld in de Statenvergadering van 1 juli. In deze vergadering gaven de fracties uiteindelijk aan te weinig informatie te hebben om een besluit te kunnen nemen.

In de zomermaanden hebben de waterschappen gesprekken gevoerd met de 10 Statenfracties, waarbij de fracties op de hoogte gesteld zijn van de concrete werkgelegenheidseffecten. In het debat van 26 augustus was het parlement het er over eens dat de Drentse werkgelegenheid minder onder druk komt te staan door de fusie, dan dat zij aanvankelijk dacht op 1 juli.

Uiteindelijk vond het Drents parlement de voordelen van een waterschapsfusie zwaarder wegen dan de nadelen. Zo zullen de inwoners van Drenthe door de fusie minder waterschapsbelasting gaan betalen.

1 opmerking:

  1. Great blog!

    Onze loodgieters Wassenaar zijn echte allrounders en verlenen spoedservice. Elke loodgieter Wassenaar en omstreken houdt zich bezig met de bouw, het onderhoud, de reparatie van sanitair, verwarming, water en riolering.

    BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.