Ads Top

Droogte houdt waterschap alert

Vanwege de droogte is Waterschap Vallei en Veluwe alert en blijft maatregelen nemen om water aan te voeren of vast te houden. Het waterschap is ook in augustus actief met het inlaten van water vanuit Eem, randmeren, IJssel en Nederrijn en kan daarmee het oppervlaktewater in delen van het werkgebied op peil houden.

De regen van de afgelopen weken verminderde het neerslagtekort enigszins. Inmiddels neemt het tekort weer wat toe. Tegelijk voert de Rijn nog voldoende water aan voor de Nederlandse delta.

Voor een groot deel van het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe geldt sinds 8 juli een verbod van acht weken voor het oppompen van water uit sloten, beken en kanalen. Dit betekent dat dit water niet gebruikt mag worden om bijvoorbeeld akkers en weilanden te besproeien. Het betreft gebieden die geheel afhankelijk zijn van regenval en kwelwater (opborrelend grondwater) en voor het Apeldoorns kanaal.

Het verbod geldt niet voor polders waar het waterschap water kan inlaten vanuit de rivieren of randmeren. Op een kaart (pdf, 2,8 MB) is weergegeven welke gebieden dit betreft.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.