Ads Top

Aanleg ecologische verbindingszone Schootense Loop

Bij de Schootense Loop in Helmond, gelegen tussen de Brandevoortsedreef en de Hortsedijk bij Stiphout, wordt een ecologische verbindingszone aangelegd. Hierdoor kunnen planten zich ontwikkelen en kunnen dieren zich verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. De werkzaamheden gaan van start op maandag 24 augustus. Eind dit jaar moet het project klaar zijn.

De Schootense Loop vormt als natte ecologische verbindingszone de verbinding tussen het Eindhovens Kanaal, het Coovelsbos en het Goorlooppark. Vanaf het Eindhovens Kanaal tot aan de Brandevoortse Dreef en een deel op bedrijventerrein Schooten (nabij de Automotive Campus) is de ecologische verbindingszone eerder al ingericht. Op het resterende deel worden dit jaar werkzaamheden uitgevoerd, zodat de Schootense Loop als een volwaardige ecologische verbindingszone functioneert.

De werkzaamheden zijn maandag van start gegaan. Er wordt een aantal poelen aangelegd, enkele bestaande poelen worden vergroot en op sommige plaatsen wordt de beek aangepast, zodat deze meer gaat meanderen (slingeren). Op enkele plekken wordt de loop gebaggerd en komen er houtconstructies in het water. Ook worden bomen en bosschages aangeplant.

De doelsoorten (de soorten planten en dieren) waarvoor de ecologische verbindingszone wordt aangelegd, zijn: drijvende waterweegbree, (nat) grasland, bosvogels, algemene amfibieën, de kleine modderkruiper en de blankvoorn. Meeliftende soorten zijn struweelvogels, vissen, libellen en dagvlinders. Daarnaast zullen ook kleine zoogdieren zoals muizen, spitsmuizen en marterachtigen, zoals de bunzing, profiteren van de inrichting van deze ecologische verbindingszone

In de week van 10 augustus zijn al enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het maaien van de oevers. Vervolgens is in het gehele stuk van de Schootense Loop de bagger uit de beek gehaald. De bagger is eerst op de oever gelegd zodat dieren nog kunnen ontsnappen. Voordat de bagger wordt afgevoerd, wordt deze nog door een ecoloog gecontroleerd op de aanwezigheid van dieren. Vanaf 24 augustus gaat de aannemer dan verder met onder andere het graven van de meanders (slingers), de aanleg van poelen en het aanpassen van de oevers. In het deel tussen Medevoort en de Europaweg vinden de werkzaamheden plaats onder archeologische begeleiding, omdat dit een gebied is met archeologisch middelhoge verwachtingen.

Bij dit project trekt gemeente Helmond samen op met waterschap Aa en Maas. Dit omdat beide partijen de verplichting hebben tot de aanleg van de ecologische verbindingszone. Ook bij andere projecten werken de gemeente en het waterschap samen, bijvoorbeeld bij de aanleg van het Goorlooppark. De aannemer die het werk gaat uitvoeren is Van Stipdonk Landschapsinrichting uit Geldrop. Het werk is aan deze aannemer gegund op basis van de beste prijs-/kwaliteitverhouding.Meer informatieMeer info, een plattegrond van het project en foto’s van enkele doelsoorten zijn te vinden op www.helmond.nl/schootenseloop.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.