Ads Top

Floris Boogaard promoveert met innovaties voor monitoren waterkwaliteit en waterbeheer

Floris Boogaard, senior consultant bij Tauw, is op 8 juli gepromoveerd tot doctor met het proefschrift ‘Stormwater characteristics and new testing methods for certain sustainable urban drainage systems in The Netherlands’.

Als senior adviseur bij Tauw adviseert Floris gemeenten, waterschappen, bedrijven en projectontwikkelaars over duurzame watersystemen en kosteneffectieve aanleg, beheer en monitoring ervan. Daarnaast is hij lector aan de Hanzehogeschool Groningen en onderzoeker aan de TU Delft.

Zijn specifieke kennis en vaardigheden liggen bij onderzoek naar het functioneren (monitoring) van riool- en watersystemen, en dan vooral bij advies over duurzaam ontwerp, aanleg en beheer van afkoppelvoorzieningen, complexe monitoringsprogramma's, kwaliteit van (regen-)water, functioneren van zuiveringsvoorzieningen en beleidsvisies voor de omgang met regenwater.

Floris Boogaard promoveerde met het proefschrift ‘Stormwater characteristics and new testing methods for certain sustainable urban drainage systems in The Netherlands’. Daarin worden de eigenschappen van deeltjes in regenwater beschouwd en manieren om regenwater te zuiveren met bezinking, filtratie en adsorptie. Regenwatervoorzieningen zijn onderworpen aan full scale testen, zoals bij wadi's en doorlatende verhardingen. De resultaten laten zien dat in laag Nederland (met hoge grondwaterstanden en lage doorlatendheid van de ondergrond) regenwatervoorzieningen hydraulisch gezien goed kunnen werken. Deze conclusies zijn van belang voor alle deltagebieden in de wereld.

Het proefschrift is tot stand gekomen met ondersteuning van onder andere Tauw, STOWA, Interreg IVB project SKINT, Climate KIC Blue Green Dream project en de steun van diverse gemeenten en waterschappen waar full scale testen hebben plaatsgevonden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.