Ads Top

2015 erg droog, waterschap alert op regenval

Ondanks de recente neerslag, is er een groot neerslagtekort en behoort 2015 tot de vijf droogste jaren van de afgelopen 100 jaar. Iedere druppel regen is welkom voor de landbouwgewassen en de natuur. Voor de komende week wordt er neerslag verwacht, waterschap Aa en Maas gaat dit kostbare water zo goed mogelijk ‘conserveren’. Tegelijkertijd zijn medewerkers alert om snel te kunnen schakelen en om bij hevige regenval wateroverlast te voorkomen.

De laatste twee weken is er tussen de 18 en 38 mm neerslag gevallen in het beheergebied van waterschap Aa en Maas. Met name in de regio Deurne is het nog steeds heel erg droog. De bodem werkt nu als een spons die de regen snel absorbeert. Plaatselijk kan er plots veel neerslag vallen, in dat geval moeten de stuwen omlaag omdat er anders lokaal wateroverlast kan optreden wanneer bijvoorbeeld akkers onder water komen te staan. Op die momenten is het een kwestie van de juiste balans zoeken. In stedelijk gebied verdwijnt bij regenval vaak het overgrote deel aan schoon en kostbaar water regelrecht in het riool.  

Dijkgraaf Lambert Verheijen: “Vanwege klimaatverandering zien we in Nederland steeds vaker perioden van extreme en lange droogte. Maar ook perioden van zeer hevige regenval en enorme piekbuien. Gemeenten, bedrijven, agrarische ondernemers en waterschappen moeten daarom anders met water omgaan. Alleen samen kunnen we knelpunten aanpakken, ook in het stedelijke gebied”.

Het waterschap verdeelt het water, dat vanuit de Maas via de Noordervaart wordt aangevoerd, zo goed mogelijk ten behoeve van landbouw en natuur. Er wordt zoveel mogelijk water ingelaten als volgens afspraak met Rijkswaterstaat kan, maar dat is onvoldoende om over het hele netwerk van sloten te verdelen. Medewerkers maaien de aanvoersloten regelmatig om de doorstroming te bevorderen en de ruim 1700 stuwen staan hoog. Toch komt er op steeds meer plaatsen geen water meer over de stuwen, vallen meer sloten droog en dalen de grondwaterstanden.

Er geldt nog steeds een algeheel verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater in het grootste deel van het beheergebied in het oostelijk deel van Noord-Brabant. Het waterschap controleert vanuit de lucht en vanaf de grond. Agrarische ondernemers kunnen in veel gevallen wel beregenen met grondwater dat op grotere diepte voldoende aanwezig is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.