Ads Top

Visie op rechtspositie politieke ambtsdragers gepresenteerd

De minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk (PvdA), heeft de langverwachte integrale visie op de rechtspositie van politieke ambtsdragers naar de Tweede Kamer gestuurd.
De Unie van Waterschappen is blij met deze visie. In het recente verleden zijn er veel losse wijzigingen in de rechtspositie van de voorzitters en leden van het dagelijks en algemeen bestuur doorgevoerd zonder dat hier een duidelijke visie achter leek te zitten.

In de visie staat dat de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers in principe zoveel mogelijk in lijn zijn met die van werknemers. De bijzondere positie en de staatsrechtelijke verhoudingen brengen echter met zich mee dat de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers soms een bijzondere vorm (moeten) hebben.

De Unie van Waterschappen hoopt dat de Tweede Kamer deze visie onderschrijft en deze voortaan als leidraad gebruikt wanneer zij over de rechtspositie van politieke ambtsdragers praat.
De Unie van Waterschappen heeft samen met VNG, IPO en de bestuurdersverenigingen de Tweede Kamer opgeroepen het gesprek over de visie aan te gaan. Daarnaast gaat de Unie van Waterschappen ervan uit dat een aantal moeizaam verlopende dossiers, zoals de fondsvorming van de Appa, met de komst van de visie nu met voortvarendheid worden opgepakt door het kabinet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.