Ads Top

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) per 1 juli van start

Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de PAS vastgesteld. In april stemden de 12 colleges van Gedeputeerde Staten al in met de PAS.

Staatssecretaris Dijksma: “De PAS zorgt dat er maatregelen worden genomen waardoor de biodiversiteit in natuurgebieden verbetert. Investeren in de natuur betekent ook kansen voor economische ontwikkeling.”

In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen aan een evenwicht tussen een veerkrachtige natuur en een gezonde economie. Met de PAS wordt de achteruitgang van de natuurkwaliteit in Natura 2000-gebieden, voor zover die het gevolg is van stikstofdepositie, tot staan gebracht en omgezet in herstel.

Aan de andere kant wordt er weer ruimte gemaakt voor economische activiteit in de buurt van die gebieden.

Gedeputeerde Hester Maij, provincie Overijssel: “Met de PAS geven Rijk en provincies ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur, want economie en natuur hebben elkaar nodig.”

Vanaf 1 juli kunnen de eerste Natuurbeschermingswet-vergunningen onder de PAS worden aangevraagd en meldingen worden gedaan bij de provincies en in sommige gevallen het Rijk.
AERIUS

Bij economische activiteiten kan de initiatiefnemer met behulp van het rekenprogramma AERIUS berekenen hoe groot de stikstofdepositie is en wat de gevolgen zijn voor de natuurdoelen in Natura 2000-gebieden. Als de stikstofdepositie boven een bepaalde waarde is, moet een vergunning worden aangevraagd. Anders volstaat een melding.
 
 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.