Ads Top

Met Rijkswaterstaat op zoek naar kustvriendelijke bebouwing

Sinds eind mei staat op het strand van Midsland, Terschelling een proefopstelling van fictieve slaaphuisjes. Op deze manier onderzoekt Rijkswaterstaat welke bouwwijze de doorstuif van zand naar de duinen het minste belemmert. UT-studente Elise Leusink is samen met studenten van de TU Delft en het Maritiem Instituut Willem Barentz betrokken bij de proef.

Al eeuwen beschermen de duinen aan de kust ons tegen de zee. Om Nederland te beschermen tegen water onderhouden Rijkswaterstaat en de waterschappen de kust met zandsuppleties. Een deel van het zand stuift naar de duinen die zo op een natuurlijke wijze worden verstrekt. De strandbebouwing hindert het doorstuiven van zand, dat zo belangrijk is om de duinen op sterkte te houden.

Leusink, Master-student aan de opleiding Civil Engineering & Management met als specialisatie Water Engineering & Management, onderzoekt met andere studenten in opdracht van Rijkswaterstaat hoe de bebouwing van de kust zo kan plaatsvinden dat het doorstuiven van zand zo min mogelijk gehinderd wordt. Leusink, naast studente ook kunstenares, verdiept zich in het project in hoe de stromen zo goed mogelijk kunnen worden gevisualiseerd.

De resultaten van het Stuiflab, zoals het project officieel heet, worden tijdens het festival Oerol 2015 (12-21 juni) gepresenteerd op het strand van Midsland en vormen input voor onderzoek van Rijkswaterstaat naar bestaande kustbebouwing. De vraag naar strandpaviljoens en slaaphuisjes op het strand neemt toe en huisjes blijven steeds langer staan. De samenwerkende strandexploitanten verwachten de komende jaren een toename van enkele duizenden slaaphuisjes langs de kust. Met uitzondering van de Waddeneilanden, daar zijn alleen in zeer beperkte mate strandpaviljoens toegestaan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.