Ads Top

Bediening van bruggen en sluizen op afstand

De scheepvaart die gebruik maakt van de rijksvaarwegen in de regio Zwolle-Kampen-Meppel en Twente kan blijven rekenen op een goede bereikbaarheid. De bediening wordt in de jaren 2016 tot 2018 omgebouwd naar bediening op afstand, waarmee de bereikbaarheid van Overijssel en Drenthe via het water voor nu en de toekomst is gegarandeerd en wordt verbeterd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Overijssel en Drenthe, de gemeenten Zwolle en Meppel en de Twentse gemeenten hebben de intentie uitgesproken om hiervoor gezamenlijk een bedrag van zo’n drie miljoen euro op tafel te leggen. Rijk en regio betalen hiervan elk de helft.
 
De maatregelen die nu uitgevoerd worden, zijn een vervolg op de afspraken tussen Rijk en regio van eind 2014. Rijkswaterstaat heeft in nauw overleg met de regionale overheden en het bedrijfsleven onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de bediening ook voor de middellange en lange termijn op peil te houden en te verbeteren.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er geleidelijk van een aanbod- naar een vraaggestuurde bediening kan worden overgegaan. Op die manier worden de bedieningstijden maximaal afgestemd op de binnenvaart die gebruik maakt van de vaarwegen. Hiermee wordt al in 2015 gestart. Tot die tijd blijven de huidige bedientijden gelden.

Vanaf 2018 wordt de bediening van de sluizen in het Twentekanaal op afstand, vanuit sluis Eefde, gedaan en ontstaat er structureel een beter bedieningsregime. In regio Zwolle-Kampen-Meppel worden vanaf 2018 verschillende gemeentelijke bruggen op afstand bediend vanuit de Meppelerdiepsluis en Spooldersluis. Hier werken Rijk en regio samen in de bediening. Dit is niet alleen goed voor een efficiëntere bediening, maar bespaart op termijn ook kosten.

Gezamenlijk zijn Rijk en regio erin geslaagd om de service aan de vaarweggebruiker op peil te houden en in de nabije toekomst te verbeteren. Hiermee stimuleren de overheden het goederenvervoer over water. Dit komt de economie, de concurrentiepositie van de binnenvaart, de recreatievaart en de ondernemers langs de Rijksvaarwegen in deze regio ten goede.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.