Ads Top

Arnhem voorkomt drinkwaterafsluitingen bij mensen met schulden

Drinkwaterbedrijf Vitens, welzijnsorganisatie Rijnstad, gemeente Arnhem en de VVGM maken zich sterk voor het voorkomen van drinkwaterafsluitingen bij mensen met schulden. Klanten met een betalingsachterstand tot € 250,- worden door Vitens aangemeld bij het meldpunt dreigende waterafsluitingen en krijgen financiële hulpverlening door de Formulierenbrigade aangeboden. Deze hulpverlening kan voorkomen dat het drinkwater wordt afgesloten, maar het  kan ook grote(re) problemen voorkomen. Het aantal cliënten met betalingsachterstand wordt in Arnhem geschat op 2100. Voor 650 daarvan dreigt daadwerkelijk waterafsluiting. Vitens heeft toegezegd om per maand 40 cliënten aan te melden die gebaat zouden kunnen zijn bij deze financiële hulpverlening.

Vitens, gemeente, Rijnstad en VGGM tekenden vandaag een samenwerkingsconvenant in het stadhuis van Arnhem. Gerrie Elfrink, wethouder voor armoedebeleid: "Mensen praten niet graag over schulden. Het probleem komt helaas wel bij steeds meer mensen voor. En die problematiek gaat vaak verder dan alleen de niet-betaalde waterrekening. De aanpak die we met dit convenant bekrachtigen, kan mensen over de drempel trekken om er wel over te praten en hulp te accepteren. Op die manier proberen we zoveel mogelijk mensen weer financieel zelfredzaam te maken."

De samenwerking tussen de vier partijen heeft al vorm gekregen in een pilot. Goede resultaten waren aanleiding om de samenwerking op deze manier minimaal een jaar voort te zetten. Ype Schat, directeur publieke gezondheid van VGGM: "Door het Meldpunt Voorkoming Drinkwaterafsluitingen, kan er in een vroeg stadium gereageerd worden bij een betalingsachterstand en kan op outreachende wijze hulp worden aangeboden. Zo worden problemen eerder en op termijn ook goedkoper, opgelost. Met alle samenwerkende partijen zetten we een koers uit waarbij preventie centraal staat; voorkomen is beter dan genezen. Een goed beeld van de klanten is daarbij van groot belang, omdat we dan gericht en efficiënt in kunnen schatten wie het meeste gebaat zijn bij hulp."

Hester Latenstein van Voorst, manager Klant en Facturatie van drinkwaterbedrijf Vitens is blij met het convenant: “We zien dat dit echt werkt. Het is geweldig dat de gemeente Arnhem, de stichting Rijnstad en VGGM hier zo serieus mee aan de slag zijn. Als iemand de waterrekening niet kan betalen is er namelijk vaak meer aan de hand. Het is goed dat we zo concreet mensen kunnen helpen, en de resultaten zie je al in de cijfers. We zouden graag met meer gemeenten dit soort convenanten willen sluiten”

Luciënne van den Brand, directeur Rijnstad: "De inzet van vrijwilligers maakt het verschil! Zij weten het eerste contact te leggen met mensen die anders niet om hulp zouden vragen. Door de samenwerking tussen gemeente, Vitens, VGGM en Rijnstad blijft het water stromen.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.