Ads Top

Vragen bezorgde inwoners over afvalwaterinjectie aangeboden aan minister Kamp

Gedeputeerde Ineke Bakker van de provincie Overijssel en wethouder Erik Volmerink van Tubbergen hebben in Den Haag de vragen aangeboden die inwoners, organisaties en volksvertegenwoordigers hebben gesteld over de afvalwaterinjectie in voormalige gaswinputten in Noordoost- Twente. De vragen zijn de afgelopen maanden onder meer tijdens bijeenkomsten opgehaald.
 
Bakker en Volmerink: “De inwoners van Noordoost Twente maken zich grote zorgen over hun veiligheid en over het milieu. Ze willen weten wat er onder hun voeten gebeurt, en of ze gevaar lopen. Ook willen ze beter en sneller door de NAM worden geïnformeerd in geval van calamiteiten.”

De zorgen worden gevoed door recente incidenten zoals de bodemdaling ter plaatse van een voormalige gaswinlocatie in Rossum, de ernstige vervuiling door lekkage van olie uit een ondergrondse opslag in Amtsvenn (Duitsland) en de lekkage van uit een transportleiding van afvalwater in Holtheme (Hardenberg). De bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de verhouding tot de belangen van de bevolking bij de gaswinning in Groningen geven eveneens aanleiding tot bezorgdheid.

In totaal zijn circa 145 vragen binnengekomen. Deze lopen uiteen van technische vragen over bijvoorbeeld nieuwe inzichten rondom de verwerking van het afvalwater en de risico’s die er zijn voor veiligheid en milieu, tot politiek-bestuurlijke vragen over het maatschappelijk belang van de oliewinning in Schoonebeek waar het afvalwater vandaan komt. De provincie, gemeenten en het waterschap hebben de vragen gebundeld en met een begeleidende brief aangeboden aan de minister.

Gedeputeerde Bakker en wethouder Volmerink vertegenwoordigden in Den Haag de Stuurgroep Afvalwaterinjectie, waarin de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal, het waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel samenwerken. De provincie, gemeenten en het waterschap dringen er bij de minister op aan om, gezien de onrust in het gebied, mogelijke veiligheidsrisico’s en de technische ontwikkelingen in de afgelopen jaren, het evaluatieonderzoek versneld te laten uitvoeren.

Reactie minister Henk Kamp van Economische zaken: “De vragen die leven bij de bewoners over de injectie van productiewater in Tubbergen verdienen zorgvuldige en spoedige beantwoording. Wij gaan er direct mee aan de slag en zijn voornemens om binnen twee maanden met een reactie te komen. Daarnaast zal ik de NAM verzoeken om de vragen te betrekken in het periodieke evaluatieonderzoek, dat wordt uitgevoerd in het kader van de verleende vergunning.” Mede op verzoek van EZ worden nu voorbereidingen getroffen om het onderzoek snel van start te laten gaan. Om te borgen dat de evaluatie goed wordt uitgevoerd, gaat minister Kamp de onafhankelijke onderzoeksinstituten RIVM en Deltares vragen om de conclusies en aanbevelingen van de NAM te toetsen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.