Ads Top

Provincie investeert in versterken bruggen Twentekanaal

Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen een bedrag van € 575.000,-- beschikbaar voor de versterking van drie bruggen over het Twentekanaal. De Markelosebrug, Dorrebrug en Warmtinkbrug zijn belangrijk voor de bereikbaarheid en economie in Twente en dienen geschikt te zijn voor al het zware vracht- en landbouwverkeer. GS leggen het investeringsvoorstel ter goedkeuring voor aan Provinciale Staten in de PS vergadering van 20 mei 2015.

Medio 2013 bleek uit onderzoek van het Rijk, verantwoordelijk voor de bruggen over het Twentekanaal, dat van de 28 bruggen over het Twentekanaal er 15 bruggen onvoldoende draagkracht hebben voor het zwaardere vracht- en landbouwverkeer. Om de veiligheid van het verkeer te waarborgen heeft Rijkswaterstaat alle wegbeheerders (provincie en gemeenten) gevraagd om passende maatregelen te nemen, meestal in de vorm van het instellen van aslast/totaallast beperkingen. Hierdoor moet zwaar vrachtverkeer omrijden wat een negatief effect heeft op de bereikbaarheid, economie en de leefbaarheid in het gebied.

De afgelopen periode hebben de betrokken overheden met elkaar onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de knelpunten op zo kort mogelijke termijn op te lossen. De keuze voor de versterking van de drie bruggen komt naar voren uit een maatschappelijke kosten baten analyse door Rijkswaterstaat. Door het intensieve gebruik van deze bruggen is een investering in de versterking van de bruggen rendabel. De bruggen zijn daarmee de komende dertig jaar berekend op hun taak, waardoor as- en of totaallast beperkingen niet meer nodig zijn.

Het Rijk is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bruggen over het Twentekanaal. De provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente zijn verantwoordelijk voor de wegen die over de drie bruggen lopen. De totale kosten voor het versterken van de drie bruggen bedragen ongeveer 2,2 miljoen euro. De betrokken overheden verdelen de kosten, waarbij het Rijk en de regio beiden 50% bijdragen. Rijkswaterstaat start naar verwachting nog dit jaar met het uitvoeren van de werkzaamheden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.