Ads Top

Nieuw natuurgebied bij Smalle Ee naar It Fryske Gea

Wetterskip Fryslân droeg onlangs het nieuw aangelegde natuurgebied bij Smalle Ee over aan It Fryske Gea. Met de aanplant van krabbescheer, riet en onderwaterplanten door oud-dagelijksbestuurslid Roel de Jong van Wetterskip Fryslân en directeur Henk de Vries van It Fryske Gea was de overdracht een feit.  Het waterschap ontpolderde het natuurgebied aan de Bûtendiken om ruimte te maken voor water en natuur. Hierdoor zijn de petgaten bij De Feanhoop en de Wide Ie/Alde Feanen met elkaar verbonden. De werkzaamheden waren onderdeel van het oever- en kadeproject Eesterzanding zuidzijde.

Het afgelopen jaar realiseerde Wetterskip Fryslân natuurvriendelijke oevers en veilige kaden ten westen van Drachten. Hierbij werkte het waterschap nauw samen met It Fryske Gea en de Blaustirns werkgroep. Het project Eesterzanding zuidzijde kostte in totaal 2 miljoen euro en is met de overdracht van het natuurgebied officieel afgerond.

De werkzaamheden bestonden uit het ophogen van 5 kilometer kaden en de aanleg van brede natuurvriendelijke oevers (5,2 hectare). Ook is de capaciteit voor de berging van het boezemwater vergroot en zijn de petgaten bij De Feanhoop en de Wide Ie/Alde Feanen met elkaar verbonden.

Daarnaast zijn er twee retentiepolders met een totale oppervlakte van 102 hectare ingericht voor de tijdelijke berging van water, met 15 nieuwe stuwen en inlaten. Het waterschap baggerde een deel van natuurgebied Oksekop en richtte het in voor de uitbreiding van het leefgebied van de kolonie zwarte sterns. Zo komen water en natuur samen.

Met de overdracht van het nieuwe natuurgebied bij Smalle Ee  wordt It Fryske Gea eigenaar van het gebied en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.