Ads Top

Pilot met coccolietenkrijt om slib in vijvers te verminderen

Tauw voert in samenwerking met waterschap Vechtstromen en Sportvisserij Nederland een pilot uit naar de werking van coccolietenkrijt om de aanwas van slib in vijvers te verminderen. Het krijt moet ervoor zorgen dat de waterkwaliteit verbetert en het onderhoud goedkoper wordt.

De aanwas van slib in vijvers is ongewenst. Een dikke sliblaag van dood organisch materiaal zorgt voor zuurstofloosheid en soms zelfs stank. Ook is het water minder helder als gevolg van opwerveling van slib door bijvoorbeeld vissen en wind. Als gevolg van de zuurstofloosheid breekt het slib steeds langzamer af waardoor periodiek zeer kostbare baggerwerkzaamheden nodig zijn. De toepassing van coccolietenkrijt kan de noodzaak tot baggeren mogelijk verminderen.
Een goede ecologische toestand van het water is ook van belang voor het waterleven, om natuurdoelstellingen te halen maar ook voor recreatief gebruik. Sportvisserijverenigingen hebben graag helder zuurstofrijk water met veel vissen. Bovendien is de belevingswaarde van een vijver met helder water hoger.

Coccolietenkrijt is een calciumcarbonaatafzetting die hoofdzakelijk bestaat uit fossiele coccolithoforen. Dit zijn algen met een kalkskeletje. Uit beperkte proeven van hengelsportverenigingen in België blijkt dat er aanwijzingen zijn dat de toepassing van coccolietenkrijt gunstige effecten heeft op de slibafbraak en ecologische toestand van (niet verzuurde) vijvers. Hoe dit precies werkt is nooit onderzocht en/of vastgelegd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.