Ads Top

Wetenschappers brengen wereldwijde overstromingsrisico's in kaart

Overstromingen door rivieren zullen in de toekomst een toenemend aantal mensen treffen en steeds grotere economische schade tot gevolg hebben. Dit is het gevolg van zowel klimaatverandering als toenemende economische ontwikkeling. Dat blijkt uit de allereerste publiek beschikbare analyse van wereldwijde overstromingsrisico's.

Wereldwijd worden 21 miljoen mensen per jaar getroffen door rivieroverstromingen, en deze leiden tot grote economische verliezen: $96 miljard per jaar. Rond 2030 zullen deze getallen zijn opgelopen tot 54 miljoen mensen en $521 miljard per jaar.

De analyse is gedaan met een nieuwe tool: Aqueduct Global Flood Analyzer. Deze tool laat zien wat de gevolgen van rivieroverstromingen zijn in termen van verlies aan Bruto Nationaal Product, getroffen bevolking en schade in steden. De gevolgen zijn te bekijken per land, provincie of stroomgebied, overal ter wereld. De tool is ontwikkeld door het Amerikaanse World Resources Institute (WRI), samen met vier Nederlandse organisaties: Deltares, IVM-VU Amsterdam, de Universiteit Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht ontwikkelden het globale mondiale hydrologische model dat aan de basis staat van de analyse. De uitkomsten van het hydrologische model zijn verder bewerkt door Deltares om daar overstromingsdiepten uit de berekenen. Deze resultaten zijn vervolgens gebruikt door IVM-VU om met behulp van sociaal-economische scenario’s van het Planbureau voor de Leefomgeving overstromingsrisco’s te berekenen. Het WRI heeft de resultaten vervolgens bijeengebracht in de Global Flood Analyzer.

Uit de Flood Analyzer kunnen ook rankings worden afgeleid. De top 11-landen waar de bevolking bijvoorbeeld het meest wordt getroffen door rivieroverstromingen zijn: India, Bangladesh, China, Vietnam, Pakistan, Indonesië, Egypte, Myanmar, Afghanistan, Nigeria en Brazilië. Met de tool kan ook eenvoudig worden geanalyseerd wat het effect is van het verhogen van het beschermingsniveau op het verlagen van het aantal getroffen mensen en de economische schade.

Via de Global Flood Analyzer komt complexe data eenvoudig beschikbaar voor niet-wetenschappers. De Analyzer vormt data om in bruikbare informatie en laat de risico’s per land of gebied zien, maar ook welke winst er te behalen valt met een bescherming.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.