Ads Top

Oasen en provincie combineren natuur en drinkwaterwinning

Drinkwaterbedrijf Oasen en de provincie Zuid-Holland hebben op 10 maart 2015 een intentieovereenkomst getekend om de mogelijkheid te verkennen om natuur en drinkwaterwinning te realiseren bij Kinderdijk.

Beide partijen zijn enthousiast over de functiecombinatie vanwege de vele voordelen. De functiecombinatie zorgt voor kostenbesparing, meer draagvlak voor natuur en de juridische bescherming van beide functies versterkt elkaar.

Oasen heeft in Nieuw-Lekkerland een bestaande winning, deze ligt dicht tegen de kern van de gemeente. Door de jaren heen is de bebouwing dichter rond de winning komen te liggen. Om deze reden verkent Oasen de verplaatsing van de winning. Tegelijkertijd wil de provincie in de nabijgelegen polders van Kinderdijk een natuurgebied realiseren. Door dit combineren met drinkwaterwinning, worden 2 vliegen in één klap geslagen. De komende tijd wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Zo is het voor Oasen belangrijk dat er een vergunning voor grondwateronttrekking wordt afgegeven en gaat de provincie zorgvuldig onderzoeken wat de effecten van de winning op de omgeving zijn.

Han Weber: “Een mooi voorbeeld van het bundelen van krachten en gelden om de natuur te versterken en de waterkwaliteit te verbeteren.” Ook Oasen directeur Walter van der Meer vindt waterwinning en natuurontwikkeling goed bij elkaar passen: “door de functiecombinatie krijgt de winning jarenlang extra bescherming”.Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.