Ads Top

Informateur benoemd voor nieuw bestuur waterschap Brabantse Delta

Thom van der Weijden wordt informateur van het nieuwe bestuur van waterschap Brabantse Delta. Hij heeft het verzoek hiertoe van de aanvoerders van de elf partijen in het nieuwe algemeen bestuur van het waterschap aanvaard. Zijn benoeming tot informateur is bevestigd tijdens de eerste vergadering van het nieuwe bestuur waar de nieuwe bestuursleden zijn beëdigd.

Van der Weijden gaat de mogelijkheden verkennen voor een vorming van een voldoende breed gedragen bestuursprogramma en samenstelling van het dagelijks bestuur; een dagelijks bestuur dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met het algemeen bestuur. Hiervoor voert hij de komende periode gesprekken met de aanvoerders van de partijen. De informateur rapporteert aan het voltallige algemeen bestuur en beantwoordt daarbij eventuele vragen van het algemeen bestuur over het advies en de wijze waarop dat advies tot stand is gekomen. Ondanks dat er geen termijn is afgesproken hechten de partijen aan een snel maar zorgvuldig proces.

Van der Weijden is vertrouwd met de organisatie en de bestuurlijke aspecten van het waterschap. Van 1986 tot medio 2004 was hij dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van West-Brabant en na de fusie met de vier andere West-Brabantse waterschappen van waterschap Brabantse Delta. Daarvoor was hij burgemeester van de toenmalige gemeente Alphen en Riel. Van der Weijden was tot voor kort nog actief binnen het waterbeheer als voorzitter van de adviesgroep Zuidwestelijke Delta. Die adviseert de stuurgroep Zuidwestelijke Delta over de uitwerking van onder andere het Deltaprogramma voor dit gebied waartoe Zeeland en delen van West-Brabant en Zuid-Holland behoren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.