Ads Top

Een Pact voor het IJsselmeer

Gedeputeerde Bert Boerman ondertekende samen met vertegenwoordigers van provincies, waterschappen, gemeenten, en maatschappelijke organisaties het Pact van het IJsselmeer Dat gebeurde in het gemaal Wortman in Lelystad. Namens de minister van I en M tekende Theo van de Gazelle dit samenwerkingshandvest. De partijen maken deel uit van het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied.

Ook vijf drinkwaterbedrijven gaven hun steun. De partijen hebben in het Pact de wens vastgelegd om de komende jaren in samenspraak uitvoering te geven aan de vastgestelde Deltabeslissing IJsselmeergebied.

Die beslissing gaat over het op orde houden van de waterveiligheid en het optimaliseren van de zoetwatervoorziening in de regio IJsselmeergebied. Bij de waterveiligheid geldt het principe ‘spuien als het kan, pompen als het moet’. De verbetering van de zoetwatervoorziening wordt in het hoofdwatersysteem van het IJsselmeer/Markermeer bereikt via flexibilisering van het zomerpeil.

Deltacommissaris Wim Kuijken prees in zijn speech de brede regionale samenwerking tussen publieke en niet-publieke partijen. “Daarin was en blijft de regio koploper!”

Een dag daarvoor werd in het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven te Zutphen het “fluitsignaal” gegeven voor de start van het vervolg van het Deltaprogramma langs de IJssel. Ca 80 vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de gemeenten, provincies, waterschappen en terreinbeherende organisaties rondom de IJssel hebben een gezamenlijk beeld ontwikkeld van hun toekomstige samenwerking rond het Deltaprogramma langs de IJssel. Ze deden dat op basis van de Voorkeursstrategie en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Nu de Deltabeslissingen zijn genomen gaat het werk in uitvoering. De eerste projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden nu vormgegeven. In 2050 moet voldaan worden aan de nieuwe veiligheidsnormen. Tegelijkertijd worden ruimtelijke opgaven uitgevoerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.