Ads Top

Waterschap wil aanpassingen watersysteem Tholen

Op donderdag 26 februari neemt de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen een besluit over het aanpassen van het watersysteem in de Anna Vosdijkpolder en net buiten Scherpenisse in de gemeente Tholen.

Voor de Anna Vosdijkpolder is een krediet van € 600.000,- nodig om een oplossing te bieden aan mogelijke afvoerproblemen en om te voorkomen dat laaggelegen percelen in het gebied overstromen. De werkzaamheden bestaan uit het verruimen van een waterloop over een lengte van 1500 meter, het aanleggen van negen nieuwe duikers en het aanbrengen van een regelbare stuw. Bij instemming van het voorstel, starten de werkzaamheden in april 2015. Afhankelijk van het weer worden de werkzaamheden voor het einde van het jaar afgerond.

Net buiten de kern Scherpenisse gaat het om het verruimen en het deels verleggen van een waterloop over een lengte van 290 meter. Hiermee kan het waterschap de capaciteit van het watersysteem vergroten en de waterloop beter bereikbaar maken voor onderhoud. Daarnaast wil het waterschap vier duikers vernieuwen en verruimen. Met deze maatregelen, waar een krediet van € 154.000,- voor nodig is, wordt het watersysteem robuuster gemaakt. De eerder voorgekomen wateroverlast in het achterliggende gebied moet daarmee tot het verleden behoren. Indien het krediet beschikbaar wordt gesteld, vinden de werkzaamheden van maart tot en met november plaats.

Door de uitvoering van deze maatregelen voldoen beide gebieden weer aan de eisen van Waterbeheer 21e eeuw (WB21). Waterschap Scheldestromen heeft een opgave om wateroverlast te voorkomen en te verminderen. Dit houdt in dat het watersysteem getoetst wordt aan extreme weersomstandigheden en moet voldoen aan nieuwe normen voor wateroverlast.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.