Ads Top

UT-onderzoek naar gebruik van satellietdata voor Nederlands waterbeheer

De faculteiten ITC en CTW van de Universiteit Twente zijn succesvol in het STW programma WATER 2014 met het onderzoeksvoorstel Optimizing Water Availability using Sentinel-1 Satellites (OWAS1S). Het consortium bestaat naast universiteiten uit twaalf partijen uit publieke en private sector die zowel in kind als cash bijdragen leveren aan het project. Het project duurt vijf jaar.

Het budget wordt onder andere gebruikt voor het aanstellen van drie promovendi, waarvan twee aan de Universiteit Twente en één aan de Wageningen Universiteit. De promovendi gaan een nieuwe Europese satelliet, Sentinel-1, gebruiken om met ongeëvenaarde ruimtelijke resolutie (10-m) de draagkracht voor landbouwvoertuigen en vochtbeschikbaarheid voor planten te meten. Door deze informatie te combineren met bestaande modellen wordt onderzocht hoe waterbeheer optimaler kan.

Rogier van der Velde, één van de onderzoekers in het project: “Tijdens de transitie van de natte winter naar de droge zomer staat de Nederlandse waterbeheerder voor het dilemma om water vast te houden of juist af te voeren. Vasthouden betekent dat landgronden natter blijven met als gevolg dat de draagkracht onvoldoende is voor uitvoeren van bewerkingen waarmee het groeiseizoen wordt verkort. Aan de andere kant te vroeg beginnen met water afvoeren kan zorgen voor een vochttekort in droge zomermaanden met desastreuze gevolgen voor de gewasgroei en landbouwproductie.” Waterschappen kunnen de informatie, verkregen uit de satellietdata, gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van dit jaarlijks terugkerende dilemma. Van der Velde: “Dit is de eerste keer dat de Nederlandse watersector wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van satellietbeelden voor optimaliseren van waterbeheer op deze manier ondersteunt.” Het STW WATER programma is onderdeel van de onderzoeks- en innovatieagenda’s van de Topsector water.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.