Ads Top

TU Delft aan de slag in Vietnam


Vietnam is erg geïnteresseerd in de manier waarop Nederland woont, werkt en leeft in een rivierdelta. De situatie in Vietnam is vergelijkbaar met die in Nederland. Het land heeft een duizenden kilometers lange kustlijn en een groot deel van de bevolking, landbouw en industrie zit in deltagebieden van de Mekongrivier en de Rode Rivier.

Door onder andere de zeespiegelstijging, verlenging van het regenseizoen en vele tropische stormen heeft het land visie, expertise en nieuwe oplossingen nodig om de voeten droog te houden. Samen met Nederlandse ingenieursbureaus adviseert de TU Delft de Vietnamese overheid over betere infrastructuren en werkt ze met verschillende universiteiten samen aan de opbouw van expertise.

VINWATER huurt Vietnamese onderzoekers van de WRU in, die  begeleid en geadviseerd worden vanuit Delft. Veel van deze onderzoekers hebben in Delft gestudeerd. Via het onderzoekscentrum krijgen ze interessante wetenschappelijke opdrachten. Daarnaast biedt dit de TU Delft de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen en deze ervaring als studie in te brengen in het onderwijs.

Het onderzoekscentrum past in de internationale ambities van de TU Delft. De Nederlandse ambassade in Hanoi helpt bij het verwezenlijken daarvan. Ze speelt een belangrijke rol in het vinden van de juiste partners in Vietnam of om de universiteit in contact te  brengen met Vietnamese bewindspersonen. De TU Delft speelt ook een rol in en het uitbouwen van de bestaande relaties tussen de WRU en het Nederlandse bedrijfsleven. Dat kan opdrachten voor het Nederlandse bedrijfsleven opleveren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.