Ads Top

Hoorzitting over Provinciaal inpassingsplan Bommelerwaard

Op maandag 9 februari houden de leden van de Statencommissie Landelijk Gebied, Cultuur en Jeugdzorg  (LCJ) een openbare hoorzitting over het PIP Bommelerwaard. Dit inpassingsplan wordt door Gedeputeerde Staten (GS) op 3 februari vastgesteld en voor besluitvorming doorgestuurd naar Provinciale Staten (PS). De Staten willen alle betrokkenen in de gelegenheid stellen aan hen hun mening over dit inpassingsplan kenbaar te maken.

Degenen die hun mening willen geven over het inpassingsplan, kunnen zich van 3 tot en met 6 februari via e-mail aanmelden bij de secretaris van de Commissie LCJ: w.peters@gelderland.nl. Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden rechtstreeks benaderd over deze hoorzitting.

De hoorzitting komt in plaats van het inspreken tijden de vergadering van de commissie LCJ op 11 februari. Er is voor deze bijeenkomst op locatie gekozen omdat er meer insprekers worden verwacht dan in een gewone commissievergadering aan bod kunnen komen. Met deze hoorzitting vervalt de mogelijkheid om tijdens de commissievergadering in te spreken. Uiteraard kan de vergadering van 11 februari, die om 13.00 uur begint, worden gevolgd vanaf de publieke tribune van de Statenzaal van het Huis der Provincie in Arnhem of via Statenlive op de website van de provincie.

Provinciale Staten besluiten over het inpassingsplan in de vergadering van 25 februari. Mocht de agenda van deze vergadering erg vol zijn, dan begint de vergadering al in de avond van 24 februari. Beide vergaderingen worden eveneens via onze website live uitgezonden. Ga daarvoor ook naar Statenlive.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.