Ads Top

Gemeente en waterschap werken samen aan waterkwaliteit

De gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werken nauw samen als het gaat om water. Op 10 december tekenden wethouder Kees Geldof van de gemeente Utrecht en hoogheemraad Els van der Vorm van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden twee samenwerkingsakkoorden. Daarmee wordt direct bespaard op zuiveringskosten van afvalwater en wordt samen zorg gedragen voor mooi schoon water in Utrecht.

De gemeente zorgt voor de inzameling en transport van afvalwater via de riolering, het waterschap zorgt voor het zuiveren van het afvalwater. Twee taken die letterlijk met elkaar verbonden zijn. Wethouder Kees Geldof: “In het vandaag gesloten afvalwaterakkoord hebben we samen afspraken gemaakt over het functioneren en het beheer van riolering en zuivering, de afvalwaterketen. Dit beheer willen we zo optimaal mogelijk doen om te zorgen voor schoon water in sloot en gracht, ter bescherming van de volksgezondheid en onze leefomgeving.”

In het akkoord staan onder andere afspraken over de hoeveelheid in te zamelen en te zuiveren afvalwater en het functioneren van het systeem van riolering en zuiveringen. “Een afvalwaterakkoord met mooi resultaat, nog voordat het gesloten is”, aldus hoogheemraad Van der Vorm: “water uit de grachten en de Vecht bleek het riool in te lopen, de gemeente heeft dit opgelost. De winst: schoner water in de stad én de exploitatie van onze nieuwe zuiveringsinstallatie kan twee ton goedkoper.”

Utrecht en De Stichtse Rijnlanden nemen allebei deel aan Winnet, het Water Innovatie Netwerk binnen de provincie Utrecht. In dit netwerk werken 14 gemeenten en het waterschap o.a. aan doelmatiger, duurzamer en efficiënter beheer van de afvalwaterketen. Wethouder Geldof en hoogheemraad Van der Vorm onderschrijven de waarde van de samenwerking en zien het afvalwaterakkoord als een belangrijke stap naar de beheersing van de totale waterketen in de toekomst.

Schoon water in sloot en gracht wordt niet alleen via het afvalwaterakkoord verbeterd, het krijgt een extra impuls. “Gemeente en waterschap gaan samen zorgen voor mooi schoon water in de stad”, zo benadrukt wethouder Geldof. De gemeente Utrecht investeert jaarlijks 0,5 miljoen euro in het oplossen van knelpunten om de waterkwaliteit in de stad te verbeteren. De Stichtse Rijnlanden betaalt in 2015 met een bijdrage van € 100.000 aan vier projecten mee. In het Kloosterpark in De Meern wordt vissterfte en kroosvorming aangepakt door duikers te vervangen door bruggetjes. De uitstraling van het water aan de Melissekade in Leidsche Rijn en de Stadsbuitengracht wordt, mede op initiatief van bewoners, aanzienlijk verbeterd door de aanplant van waterplanten. Ook betaalt het waterschap mee aan de aanleg van een doorspoelvoorziening in Park Vechtzoom in Overvecht. Het project maakt het te renoveren gemaal Vechtdijk van het waterschap overbodig. “Dit is echt een mooi voorbeeld hoe samenwerking leidt tot kostenbesparing”, aldus hoogheemraad Van der Vorm.

De bijdrage van De Stichtse Rijnlanden is onderdeel van de “Impuls kwaliteitswater in de stad”, waarmee het waterschap tot 2020 € 300.000 per jaar beschikbaar stelt aan gemeentelijke projecten ter verbetering van de waterkwaliteit. In 2015 krijgen ook de gemeenten De Bilt, Houten, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist een bijdrage.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.